Landstinget i Värmland

Värmland och Örebro avvaktar med nytt rättspsykiatriskt sjukhus

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 15:53 CEST


De pågående diskussionerna om stora förändringar för rättspsykiatrin i landet gör att det för närvarande inte är aktuellt att bygga ett nytt gemensamt rättspsykiatriskt sjukhus. Det konstaterar landstingen i Värmland och Örebro.

Däremot är det viktigt att fortsätta att utveckla samarbetet inom rättspsykiatrin.

Det är flera nationella faktorer som påverkat beslutet att avvakta med att fatta beslut om en gemensam anläggning, med tänkt placering i Kristinehamn.

Regeringen föreslår förändringar

Regeringen har föreslagit nya former för den psykiatriska vården med bl.a. öppen rättspsykiatrisk tvångsvård. Förändringar planeras ocksåi lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) med nya förutsättningar för domar till fängelsestraff och rättspsykiatrisk vård. Samtidigt ser Socialstyrelsen över synen på säkerhetsklassningen inom den rättspsykiatriska vården.

Alltför osäkra förutsättningar

- De nationella förutsättningarna är för närvarande alltför osäkra. Därför är vi överens om att avvakta med det diskuterade gemensamma rättspsykiatriska sjukhuset, säger de båda styrelseordförandena Marie-Louise Forsberg-Fransson (s) och Ulric Andersson (s) i ett gemensamt uttalande.

Alternativ plan för samverkan

Däremot är landstingen överens om att fortsätta att utveckla samarbetet kring rättspsykiatrin. Därför har de båda landstingsdirektörerna, Tore Olsson i Värmland och Bo Andersson i Örebro, fått i uppdrag att ta fram en alternativ plan för samverkan.Syftet är att tillvarata och vidareutveckla det arbete som redan gjorts, oavsett hurverksamheterna kommer att lokaliseras.Uppdraget är attta fram en gemensam strategi för forskning och utveckling, bland annat avseende de s.k. mellanvårdsformer som diskuteras inom psykiatrin.Strategier för ökad operativ samverkan skall också tas fram, så att de båda rättspsykiatriska verksamheterna kan stötta varandra i större utsträckning än vad som sker idag.