Region Värmland

Värmland på arbetsmarknadsdag i Linköping

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 15:15 CET

Projekt Attraktiva Värmland och projektet KOM-INN! medverkar den 12 februari vid LARM 2013. LARM är en arbetsmarknadsmässa för studenter på Linköpings Tekniska Högskola. Studenter och företag får här en chans att utvidga sina nätverk samt träffa sina framtida arbetsgivare och arbetstagare. Syftet med Värmlands medverkan är att locka fler ingenjörer till vår region.

Om projekten

Attraktiva Värmland är ett treårigt EU-projekt med Region Värmland som huvudman och samtliga 16 kommuner som medfinansiärer. Målet med projektet är att locka fler besökare, inflyttare och företagsetableringar till Värmland.

Kontakt Attraktiva Värmland
Madeleine Norum, projektledare
Telefon: 054-701 11 20
E-post: madeleine.norum@regionvarmland.se

KOM-INN! är ett regionalt samarbetsprojekt inom kompetensförsörjning, där syftet är att säkra kompetens till regionen nu och i framtiden. Projektet utgår ifrån näringslivets behov och det handlar om att tillsammans med näringslivet utveckla och implementera hållbara strategier för strategisk och hållbar kompetensförsörjning, genom att utveckla olika typer av stöd för företag och organisationer. Projektet drivs av de värmländska klusterorganisationerna The Paper Province, Compare, Stål & Verkstad och The Packaging Arena i samverkan med Region Värmland och Karlstads universitet. Projektet finansieras av Region Värmland, Vinnova och Karlstads universitet.

Kontakt KOM-INN!
Monica Brandelius, projektledare
Telefon: 054-24 04 67
Mobil: 0705-66 64 42
E-post: m.brandelius@paperprovince.com

Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur, kollektivtrafik  och folkbildning. Huvudman är Landstinget i Värmland och de 16 värmländska kommunerna.