Region Värmland

Värmlands klusterarbete bidrar till lärande under Almedalsveckan

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2013 11:50 CEST

SLIM-projektet, där Region Värmland ingår, är inbjudet att medverka i två seminarier den 2 juli under politikerveckan i Almedalen. Seminarierna arrangeras av HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet.
–Deltagandet i Almedalen visar på SLIM projektet som ett gott exempel på regional kraftsamling, säger Mats Williams, projektledare SLIM. 

Seminarierna handlar om kompetensförsörjning och regionala innovationsmiljöer. Fram till år 2020 kan Sverige via EU:s strukturfonder investera 50 miljarder i kompetensutveckling och innovationsfrämjande kunskapsbildning, men vilka nya idéer för regional kompetensförsörjning kan vi testa 2014-2020? Det är ett exempel på frågor som kommer att diskuteras under dagen.

Genom SLIM-projektet har Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland sedan 2007 arbetat med utveckling av kluster och innovativa miljöer i samarbete med regionernas klusterorganisationer, högskolor och universitet samt i samverkan med nationella aktörer. Projektet är nu inbjudet till Almedalen för att berätta om hur kluster kan vara ett verktyg för att utveckla regioner. 

– SLIM projektet har dels sammanfört aktörerna inom och mellan regionerna i Norra Mellansverige och dels satt regionens näringslivsutvecklingsarbetet genom klusterutveckling på kartan både nationellt och internationellt. Under projektperioden har projektet vunnit EU:s prestigefulla regionalutvecklingspris Regio Stars en gång, samt kommit två en gång. Deltagandet i Almedalen visar också på SLIM projektet som ett gott exempel på regional kraftsamling, säger Mats Williams, projektledare SLIM. 

Från SLIM medverkar Göran Carlsson, regiondirektör Region Dalarna, Lotta Magnusson, klusterledare i Destination Dalarna och JanErik Odhe, klusterledare Stål & Verkstad.

När: tisdagen den 2 juli, 13.00 – 15.00 Var: Donnerska huset, Almedalen

Kontaktpersoner: 
Mats Williams, projektledare SLIM-projektet, 070-627 49 42
JanErik Odhe, klusterledare Stål & Verkstad, 070-641 20 88

Fakta om SLIM:
I SLIM-projektet (Systemledning av innovativa miljöer i Norra Mellansverige) deltar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg i samarbete med klusterorganisationer i Norra Mellansverige, Tillväxtverket, VINNOVA, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Karlstads universitet. Projektet stöds av EU:s strukturfond Mål 2 Norra Mellansverige 2007-2013.

Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur, kollektivtrafik  och folkbildning. Huvudman är Landstinget i Värmland och de 16 värmländska kommunerna.