Kulturrådet

Värmlands kulturplan prioriterar WermlandsOperan och Västanå Teater

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2014 08:29 CET

Wermlands Operans internationaliseringsarbete och Västanå Teaters repertoarbreddning. Det är två områden Värmland satsar på i kulturplanen för 2014 Sammanlagt fördelar Kulturrådet cirka 1,2 miljarder kronor till regional kultur.

Region Värmlands kulturplan beskriver även några andra viktiga punkter för år 2014: Värmlands museums betalning av det statliga ramavtalet för medverkans- och utställningsersättning, Karlstad Lab, ett gemensamt projekt med Örebro läns museum och Kulturcentrums (före detta Dans i Värmland) arbete för att stärka den professionella dansen i regionen. Dessutom önskar Regionen Värmland att medel som fördelats till Dans i Värmland för att stärka den professionella dansen ska ingå i kultursamverkansmodellen.

– Under de tre år som kultursamverkansmodellen varit igång har intresset för kulturfrågor i regionerna stadigt ökat, säger Erik Åström, koordinator för regionala frågor på Kulturrådet.

– Regionernas kulturplaner visar en hög ambitionsnivå och god kvalitet överlag, säger Kerstin Brunnberg, ordförande Kulturrådet. Det finns en stark vilja att åstadkomma något och ett tydligt fokus på innehållet i kulturverksamheten.

Det är fjärde gången bidragen fördelas enligt kultursamverkansmodellen och 20 av 21 län ingår.

Ytterligare information:
Erik Åström, koordinator för regionala frågor
Telefon: 08-519 264 40
E-post: erik.astrom@kulturradet.se

Jochum Landin, handläggare
Telefon: 08-519 264 39
E-post: jochum.landin@kulturradet.se

Jelena Jesic, handläggare
Telefon: 08-519 264 57
E-post: jelena.jesic@kulturradet.se