Region Värmland

Värmlands vice regionråd jobbar för enklare upphandlingar

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 16:15 CEST

Förste vice regionrådet i Värmland, Catarina Segersten Larsson, har just nu en unik möjlighet att underlätta det vardagliga arbetet i Värmlands myndigheter. I ett yttrande som snart ska lämnas till EU-kommissionen föreslår hon stora ändringar i EU:s upphandlingsregler, ändringar som i sin tur skulle påverka den svenska lagstiftningen.

Hennes arbete välkomnas av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

- Det är vettlöst att ha ett så komplicerat regelverk att man måste ha juristhjälp för att kunna göra en upphandling och det blir besvärligt i många kommuner, säger Eva Sveman, förbundsjurist på SKL, Sveriges kommuner och landsting. Hon har fungerat som expert under arbetet med yttrandet.

Enligt SKL innebär den nuvarande EU-lagstiftningen också att extremt många upphandlingar efteråt hamnar i domstol. Det i sin tur kan försvåra för små och medelstora företag som får vänta mycket länge på besked om sitt anbud. 

- Förra året var det omkring 3 000 ansökningar om överprövningar på upphandlingar i Sverige, säger Eva Sveman.

Catarina Segersten Larsson är ledamot i EU:s Regionkommitté, som är det enda formella EU-organet där den lokala och regionala nivån har möjlighet att påverka europeisk lagstiftning. Den fungerar som ett slag remissinstans för EU-kommissionen. Hon har utsetts till ansvarig rapportör för upphandlingsfrågor, och det är i den rollen hon har skrivit yttrandet.

I det yttrande som Catarina Segersten Larsson tagit fram föreslås bland annat att lagstiftningen förenklas på en rad områden och att myndigheter, exempelvis kommuner, ska kunna samarbeta utan att behöva göra regelrätta upphandlingar sinsemellan.

- I stort sett är det för mycket detaljreglering. Man ser till det formella snarare än till att det blir en bra affär för myndigheten och skattebetalarna, säger Catarina Segersten Larsson.

Förutom hon sitter ytterligare tolv svenskar i Regionkommittén och flera av dom är föredragande precis som hon, men inom andra områden.

Därför har Sverige just nu möjlighet att påverka mer än vanligt. Att bli föredragande, eller “rapportör” som det kallas, är väldigt eftertraktat just på grund av det ökade inflytandet.

Kontaktuppgifter:

Catarina Segersten Larsson 054-701 10 12

Eva Sveman, förbundsjurist SKL, Sveriges kommuner och landsting, tel 070-692 43 58

Mer information:

om Regionkommittén och deras yttranden: www.skl.se/vi_arbetar_med/eu/regionkommitten

om kommunernas krav på förändringar: www.skl.se/vi_arbetar_med/juridik/upphandling-och-konkurrens_1/battre-upphandling

Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur, kollektivtrafik  och folkbildning. Huvudman är Landstinget i Värmland och de 16 värmländska kommunerna.