Centerpartiet

Värna de lokala tingsrätterna

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 10:40 CEST

- Lokala tingsrätter ger kortare handläggningstider. Det är ett tungt argument för att bevara de mindre tingsrätterna, som i likhet med tingsrätten i Katrineholm finns med på Domstolsverkets nedläggningslista. Det framhöll riksdagsledamot Annika Qarlsson vid ett möte med Centerpartiets kommunkrets i Katrineholm på onsdagskvällen.

Annika Qarlsson var som riksdagsledamot med om att rädda Alingsås tingsrätt från nedläggningen i våras. Hon har själv sett vilken betydelse närheten har för rättsmedvetandet.
- Tingsrätternas lokala förankring har en stor betydelse för rättsskipningens anseende och genomslagskraft bland medborgarna. Ett lokalt förankrat rättsväsende har också stor betydelse för tillgängligheten och ger kortare handläggningstider, sa Annika Qarlsson.

- Den socialdemokratiska regeringen har under de senaste åren konsekvent lagt ner tingsrätter runt om i Sverige. Centerpartiet har varit det parti som protesterat mest högljutt mot centraliseringen av rättsväsendet och vi har tagit upp frågan i justitieutskottet vid flera tillfällen.
- Längre avstånd innebär med stor sannolikhet att fler uteblir från tingsrättsförhandlingar och därmed fler hämtningsbeslut och merarbete för polisen.

- Medborgarna har rätt till ett domstolsväsende som är organiserat så att det kan avgöra mål och ärenden rättsenligt, med hög och effektiv kvalitet. Denna framtidsutsikt borde vara den primära och yttersta utgångspunkten för alla reformer av domstolsorganisationen. Medborgarperspektivet är enligt centerpartiet av helt avgörande betydelse för att slå vakt om närheten och tillgängligheten till hela rättsväsendet, inklusive domstolarna.

- Det är regeringen och inte riksdagen som formellt beslutar om nedläggningar av tingsrätter. Eftersom rättsväsendet är en fundamental del av samhället så har centerpartiet tillsammans med flera andra partier motionerat om att beslutsbefogenheten ska flyttas till riksdagen. Detta har socialdemokraterna i riksdagen motsatt sig. Vid en interpellationsdebatt i riksdagen för en tid sedan lovade dock justitieminister Thomas Bodström att ingen tingsrätt ska läggas ner utan stöd från en majoritet i riksdagen. Jag hoppas att han håller detta löfte och att ledamöter vågar rösta enligt sin övertygelse även när partipiskan viner.

- Tingsrätternas lokala förankring har en stor betydelse för rättsskipningens anseende och genomslagskraft bland medborgarna. Ett lokalt förankrat rättsväsende har givetvis även stor betydelse för tillgängligheten, och erfarenheten visar att ett decentraliserat rättsväsende ger kortare handläggningstider, sa Annika Qarlsson.

För mer information:
Annika Qarlsson 0705-401 243