Riksdagen

Värna den nordiska konsumentpolitiken

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 08:41 CEST

Vid Nordiska rådets session i Reykjavik debatterades Nordiska ministerrådets förslag till ny struktur för samarbetet på regeringssidan som bl.a. innebär att ministerrådet för konsumentfrågor läggs ner.

Marianne Carlström (s), medlem i Nordiska rådets medborgar- och konsumentutskott, uttalade vid dagens debatt farhågor för vad detta kommer att innebära för samarbetet på konsumentområdet.

– Nästan alla brukar vara eniga om att det är viktigt med konsumentpolitik, men när det kommer till frågan om resurser, då är det inte lika viktigt längre. Samma sak är det med det nordiska samarbetet. När det nu ska förändras drabbar det konsumentområdet. Utan att utvärdera det förda konsumentpolitiska samarbetet vill man nu ta bort ministerrådet för konsumentfrågor.

– Konsumentpolitiskt samarbete är ett gott exempel på nordisk nytta. Att vara en kunnig konsument kan betyda mer än en lönehöjning för den enskilda individen. Vi vill att konsumentområdet även i framtiden får de resurser och det stöd som krävs för att kunna göra ett bra och effektivt konsumentpolitiskt arbete.

För mer information ring:
Marianne Carlström (s), 070-343 95 10


Christina Green
Pressekreterare, tfn 08-786 40 54, 070-609 64 48