Miljöpartiet de gröna

VÄRNA KONSUMENTPERSPEKTIVET PÅ LÄKEMEDEL

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 11:48 CET

Den borgerliga regeringen vill strypa det statliga bidraget till organisationen Kilen, som arbetar för läkemedelskonsumenter. Riksdagsledamötern Thomas Nihlén, socialutskottet, Gunvor G Ericson, socialförsäkringsutskottet och Jan Lindholm, civilutskottet, är upprörda.

- Den borgerliga regeringen tar inte läkemedelskonsumenternas intressen på allvar när de stryper bidraget till Kilen. Detta trots att flera nyhetsinslag de senaste dagarna visat på de stora bristerna när det gäller biverkningar av t ex antidepressiva läkemedel. Miljöpartiet har i sin budget föreslagit att Kilens verksamhet ska fortsätta och utvecklas. Vi vill avsätta 9 miljoner kronor, säger Thomas Nihlén.

- Det är oerhört viktigt att inom läkemedelsområdet finns en kritisk röst, dit människor kan vända sig för att få råd och stöd. Kilen är en sådan och har också kunnat fungera som en pådrivare av en utveckling som är så säker som möjligt för människor. Den borgerliga regeringen säger sig vilja stärka patientmakten, men i praktiken slår de undan förutsättningarna för en fungerande sådan när man tar bort stödet till Kilen, säger Gunvor G Ericson.

- Förutom att bevara Kilen vill vi stärka patientsäkerheten även på andra sätt. Till exempel genom att införa direktrapportering av biverkningar för patienter. I dag görs det bara av läkarna. På sikt vill vi också att Läkemedelsverket finansieras via staten. I dag finansieras det av läkemedelsbolagen via avgifter, vilket vi anser är en olycklig koppling, säger Jan Lindholm.


Kontakt: Gunvor G Ericson, 070-795 22 80
Thomas Nihlén, 070-633 21 22
Jan Lindholm, 070-319 74 86
Håkan Sundberg, presstjänst, 08-786 57 54