Dyslexiförbundet FMLS

Värna talböcker med kvalitet

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 11:29 CEST

Talböcker är icke kommersiella produkter som finansieras av staten. De finns tillgängliga endast för människor med olika funktionsnedsättningar – exempelvis blinda, synsvaga eller dyslektiker. Talböcker ska inte blandas ihop med kommersiella ljudböcker som säljs i bokhandeln.

Talböcker är en förutsättning för att grupperna ovan ska kunna läsa böcker, ta del av samhällsinformation och delta i samhällsdebatten.

Nu hotas produktionen av talböcker med kvalitet eftersom Teaterförbundet har lagt ett konfliktvarsel mot de bolag som anställer inläsare av talböcker. Det träder i kraft den 8 november om inte parterna kommer överens innan.

– Det är viktigt att talböcker håller hög kvalitet. Det ställs därför höga krav på dem som är inläsare. De ska ha ”god allmänbildning, kunna uttala ord på de vanligaste främmande språken (engelska, spanska, tyska, franska), ha god språkkänsla, god frasering, tillräckligt goda kunskaper i bokens ämne för att kunna uttala facktermer korrekt”.

– Sådana krav går inte att ställa på oskolade inläsare eller en talsyntes, säger Dyslexiförbundet FMLS ordförande Bengt-Erik Johansson.

Tillgången till talböcker med hög kvalitet är helt nödvändig för allas delaktighet, möjlighet att verka och förverkliga sig själva i ett demokratiskt samhälle.