Naturskyddsföreningen

Värna vår svenska välfärd - på en slåtteräng!

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2007 11:37 CEST

Den 5.e augusti är det åter dags för Ängens Dag.
- Att hålla den svenska ängsmarken öppen är en praktisk naturvårdsinsats som har stor betydelse för att rädda många hotade växter och djur. Men forskning visar också att en rik natur är grunden för vår välfärd. De ekotjänster som naturen ger oss gratis har enormt höga värden. Vi är stolta över alla medlemmar som räddar de blomstrande ängar som ännu finns kvar, och därmed välfärden för kommande generationer, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Föreningen arrangerar Ängens Dag på ett 100-tal platser runt om i landet, en viktig insats när de svenska sommarängarna blir allt färre. Förr hölls ängar och hagmarker öppna med lie och slåtter. Nu växer stora delar av det gamla odlingslandskapet igen. Därför samlas varje år medlemmar för slå och hålla gammal ängsmark öppen. På många håll är slåttern en familjefest med mat, dryck, musik, husdjur och andra aktiviteter.

Ängshävden är en tusenårig tradition som har format vårt odlingslandskap. Omkring förra sekelskiftet fanns drygt en miljon hektar ängar. Idag återstår bara en spillra på 7 000 hektar. Det moderna jordbruket har trängt undan ängarnas och hagmarkernas rika växt- och djurliv. Bristen på betande djur innebär att landskapet växer igen på många håll. Uppgifter från Artdatabanken visar att en tredjedel av växterna i odlingslandskapet och två tredjedelar av fåglarna är hotade. Hälften av landets kärlväxter och en tredjedel av de svenska fåglarna finns i odlingslandskapet. Nästan alla grod- och kräldjur behöver ett omväxlande odlingslandskap för att klara sig.

- Jordbruket måste ändras om mångfalden ska bevaras och utvecklas. Minskad användning av bekämpningsmedel, ökad ekologisk produktion och fler betande djur är viktiga steg på vägen. Jordbrukspolitiken kan bidra genom att se till att jordbruket får rimligt betalt för sådana tjänster som att vårda vilda växter och djur. Men då krävs fortsatt höga miljöambitionerna i landsbygdsprogrammet, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Den 10-12 augusti ordnar Naturskyddsföreningen en ängskurs i samarbete med Solör-Värmlands Finnkulturförening och Studiefrämjandet. Medlemmar från hela landet får möjlighet att fördjupa både de teoretiska och praktiska kunskaperna om restaurering och skötsel av slåtterängar.

- Alla är välkomna att slå ett slag för mångfalden på Ängens Dag. Men vi kan också bidra till en rik natur och hög välfärd alla andra dagar på året, genom att köpa kött från betande djur och välja att köpa Krav-märkta varor, säger Ylva Grudd, jordbrukshandläggare.

Här finns pressbilder på blommor, fjäril och smultron:
http://www.snf.se/snf/press/pressbilder.htm

På SNF:s hemsida finns information om när och var Ängens Dag går av stapeln just i Din hemtrakt: http://www.snf.se/snf/aktivitetskalender/akt-angensdag.cfm

Det finns också information på lokala kretsarnas hemsidor:
http://www.snf.se/snf/lokalt/index.htm

Ytterligare information:
Mikael Karlsson, ordförande,Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22
Ylva Grudd, jordbrukshandläggare, Naturskyddsföreningen, 070-827 17 07
Naturskyddsföreningens pressjour: 070-655 46 19