Värnamo kommun

Värnamo sjukhus bland de bästa i världen på ändtarmscancer

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 14:33 CEST

Värnamo sjukhus håller måttet både nationellt och internationellt när det gäller behandling av ändtarmscancer.
Det visar en riksomfattande undersökning av alla svenska sjukhus som opererar patienter med ändtarmscancer.

Rolf Aubert de la Rüe, överläkare på kirurgkliniken Värnamo sjukhus, är ansvarig för behandlingen av ändtarmscancer. Redan 1993 specialiserade han sig på ändtarmscancer och samma år påbörjades en ny operationsteknik på Värnamo sjukhus. Sedan några år finns ett kolorektal-team på sjukhuset. Teamet tar hand om patienter som drabbas av ändtarmscancer. I kolorektal-teamet ingår kirurger, sjuksköterskor och stomiterapeut. Omhändertagandet av patienter med ändtarmscancer är idag ett samarbete där flera av sjukhusets kliniker samverkar, bland annat radiologiska kliniken, kirurgkliniken, anestesienheten, operationsavdelningen mfl.

–Det är särskilt roligt att ett mindre sjukhus som Värnamo sjukhus kan hävda sig med dessa resultat jämfört med de stora sjukhusen. Detta är följden av ett tidigt anammande av ett nytt operations- och behandlingskoncept samt en tidig specialisering på just ändtarmscancer, säger Rolf Aubert de la Rüe.

Förr fick många patienter med ändtarmscancer återfall och överlevnaden var sämre än vid vanlig tjocktarmscancer. Med dagens operationsteknik och behandlingsprinciper har återfall minskat betydligt och chansen att bli helt botad har förbättrats.

Välkommen att ringa Rolf Aubert de la Rüe för mer information, 0370-69 72 20.


Vänliga hälsningar

AnnChristin Ringsten
Administration
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo
annchristin.ringsten@lj.se
0370-69 70 26, 070-346 86 16
www.lj.se/varnamosjukhus