Socialdemokraterna Östergötland

”Värsta sommaren på flera år”

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 14:24 CEST

Personal- och platsbrist under sommaren har varit ett återkommande problem. Socialdemokraterna vill därför satsa på mer personal för att undvika detta i framtiden

I dagens Corren rapporteras om de problem som varit under sommaren, framförallt på medicinkliniken på US i Linköping. Brist på både vårdplatser och sjuksköterskor har lett till en tuff sommar med påfrestningar både för patienter och för personal.

- Vi ser behovet av att anställa mer personal och förbättra villkoren för de som är anställda. Detta försvåras idag av den ekonomiska situationen i landstinget med en helårsbedömning med underskott på 120 miljoner. Trots tillskott i ekonomin förväntas ett underskott. Det behövs därför förändring för att landstinget år 2020 ska vara den mest attraktiva arbetsgivaren i Sverige. Våra förslag för att uppnå detta finns i vår personalpolitiska motion, säger Mats Johansson (S), oppositionslandstingsråd.

Problem med bemanning under sommaren är inte ett nytt fenomen och redan innan sommaren var det känt att det skulle bli en svår sommar. Socialdemokraterna vill därför satsa mer på personal för att förebygga detta i framtiden. Därför har förslag lagts nationellt om att skjuta till två miljarder extra till sjukvården, av dessa går 91 miljoner till Östergötland.

- Vi vill använda 75 miljoner extra för att anställa mer personal i vården och därigenom undvika personalbrist i framtiden. Vi behöver en personalpolitik som ger bättre villkor. Problemen i vården under sommaren ska inte lösas genom att personalen springer fortare utan genom att det finns fler anställda att tillgå, säger Mats Johansson (S).


För mer information, kontakta Mats Johansson på 0705-71 75 89