Upplands Väsby kommun

Väsby bidrar till minskat koldioxidutsläpp

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2015 07:00 CET

Upplands Väsby kommun har minskat sitt koldioxidutsläpp med 47 procent under 2014, jämfört med 2013. Färre tjänsteresor samt att fler medarbetare tar tåg istället för flyg har bidragit till att utsläppen minskat med 24 802 kg koldioxid. Detta motsvarar nästan fyra varv runt jorden med bil.

- Det känns väldigt bra att så många väljer hållbara alternativ för sina tjänsteresor. Minskningen visar att vårt miljöarbete har satt spår hos våra medarbetare och att vi nu börjar se resultat, säger Eva Bergh, miljöstrateg på Upplands Väsby kommun.

Denna ändring går i linje med kommunens resepolicy som gäller för alla medarbetare. Policyn antogs 2009 uppmanar alla att resa mer miljöanpassat, trafiksäkert och kostnadseffektivt. Att medarbetarna väljer tåg istället för flyg samt att de reser mindre är ett tecken på att arbetet går åt rätt håll.

- Vi behöver alla arbeta för ett hållbart samhälle och vi behöver börja med oss själva. Jag är stolt att få vara en del av Väsbys miljöarbete och få bidra till Väsbys hållbara utveckling, Mathias Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.

Sedan 2011 klimatkompenserar kommunen tjänsteresor som sker genom flyg. Avgiften för klimatkompensation beräknas utifrån mängden kg koldioxid som släpps ut och kompensationen sker internt inom kommunen.

Mer information:
Eva Bergh, miljöstrateg, 073-910 47 68
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande, 073-910 41 23
Linda Corsvall, chef kommunikationsenheten, 073-910 40 29

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se