Stockholms Läns Landsting

Väsby BUP AB avprivatiseras (fp)

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 14:47 CEST

Landstingets hälso- och sjukvårdsutskott tar idag beslut om förändringar inom barnpsykiatriverksamheten. En förändring som inte uppmärksammats i media är att en av endast två privata barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna (BUP) nu ska avprivatiseras. Det är den väl fungerande mottagningen Väsby BUP AB i Upplands Väsby som avprivatiseras och äts upp av landstingets verksamheter.

- Det är viktigt att det finns valfrihet för patienten och dennes anhöriga samt en mångfald av vårdgivare inom BUP-vården. Enligt förvaltningens förslag ska huvudsakligen landstingets egen organisation svara för den barn- och ungdomspsykiatriska vården i framtiden. Vi anser att det viktigt att andra vårdgivare ska kunna driva enheter inom BUP, säger Birgitta Rydberg, landstingsråd i opposition (fp).

- Av 28 mottagningar är endast två privat drivna idag. De röd-grönas tvångslandstingfiering av sjukvården fortsätter. Den sista privata mottagningen är Kista PBU vars vårdavtal gäller ännu något år. Frågan är väl inte om den ska tvingas avprivatiseras utan när, fortsätter Rydberg.

- BUP-mottagningen i Upplands Väsby drivs efter en upphandling av Väsby PBU AB. Avtalet går ut den 31 december 2005. (s)-majoriteten föreslår i detta ärende att verksamheten ska överföras till landstingets driftorganisation. Vi tycker att det är fel. Det finns ett fåtal entreprenörer inom den barn- och ungdomspsykiatriska vården. Vi föreslår därför att den barn- och ungdomspsykiatriska vården i Upplands Väsby upphandlas fr o m den 1 januari 2006, avslutar Rydberg.