Upplands Väsby kommun

Väsby för utökade bussturer

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 07:47 CEST

Miniminivån är att få tillbaka kvartstrafik på linjerna 529, 533, 535 och 568 under högtrafik och halvtimmestrafik under resterande tider. Det kravet ställer Upplands Väsby kommun på landstingets Trafikförvaltning när landstingets årliga remiss om linjesträckningar och tidtabeller besvaras av kommunen.

– Barn är en av de grupper som drabbas hårdast om kollektivtrafiken inte fungerar. De kan endast åka bil om deras föräldrar har tillgång till bil och möjlighet att skjutsa dem. Bussneddragningarna har gjort det svårare för barn som redan har det tufft att delta i föreningsliv och aktiviteter, vilket vi inte kan acceptera, säger Mathias Bohman (S).

När remissen från landstingets Trafikförvaltning behandlades i kommunstyrelsen i början av maj fokuserades särskilt på de busslinjer som drogs in vid årsskiftet. Kommunen anser att den så kallade matande busstrafiken från ytterområdena till stationen är högprioriterad. Även de som saknar bil behöver kunna ta sig till stationen för vidare transport mot arbete, studier och service i form av butiker och andra verksamheter.

– Vi sätter väsbyborna och väsbybornas resande i fokus. De plötsliga neddragningarna i busstrafiken har ställt till det för våra invånare på ett oacceptabelt sätt. Vi förutsätter att landstinget tar sitt ansvar och ser till att väsbyborna återigen kan resa kommunalt och därmed få livspusslet att gå ihop, säger Hillevi Engström, kommundirektör i Upplands Väsby kommun.

För mer information:
Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande: 073-910 41 23
Hillevi Engström, kommundirektör: 073-910 41 10
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2015 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se