Upplands Väsby kommun

Väsby genomför strategisk studieresa för stads och samhällsutveckling

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2015 18:36 CET

I veckan som kommer hämtar delar av kontoret för samhällsbyggnad hem idéer, metoder och relationer från några av de bästa exemplen på bra samhällsbyggnad och stadsutveckling i världen. Ett urval av kommunens tjänstemän som arbetar med dessa frågor besöker till veckan Vancouver i Kanada och Portland i USA.

Väsby vill fortsätta ligga i framkant i Sverige när det gäller samhällsbyggnad och samhällsutveckling. För att göra det behöver vi kompetensutveckla och vända våra blickar mot de bästa exemplen i världen, säger Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef i Väsby som deltar på resan. Vancouver, tillsammans med Portland och Seattle hör otvetydigt dit. Vi hoppas hämta hem både inspiration, kunskap och relationer som kan komma väsbyborna till nyttja när vi kommer hem, avslutar han.

Resan innefattar 3 dagars program i Vancouver och 2 dagars program i Portland samt ett kort stopp i Seattle på tågresan mellan de två städerna.

Att använda internationella relationer i syfte att förbättra och utveckla kommunens arbete till nytta för Väsbyborna ingår i den policy för Internationella kontakter som finns i kommunen.

För ytterligare information:

Thomas Thunblom, Chef för kontoret för samhällsbyggnad, Upplands Väsby kommun 073-910 44 27

Fredrik Drotte, Stadsutvecklingschef Upplands Väsby kommun 073-910 49 71

Johannes Wikman, Kommunikationsdirektör, 073-910 47 67

 

 

Bakgrund:

Exempel på frågor som kommer att studeras på respektive besöksmål:

Vancouver

 • Hållbarhet – inom samtliga områden.
 • Greenest City Action plan. 10 mål inom koldioxid, avfall, ekosystemtjänster.
 • Most liveable city. Vilka är framgångsfaktorerna?
 • Goda idéer för att åstadkomma socialt blandade strukturer
 • Eco Density. Hur man åstadkommer täthet med höga ekologiska kvaliteter.
 • Trafikmaktordning (transportation referendum). Hur man lyckas stå på sig vad gäller gång, cykel och kollektivtrafik framför bilen.
 • Goda idéer för hur man förtätar i villaområden (invisible infill/laneway housing)
 • Goda idéer för hållbart genomförande. Hur man åstadkommer t ex kollektivtrafik och handel innan underlaget är på plats.
 • Dialogarbete.

 

Portland

 • Hållbarhet – framför allt vad gäller minskat bilberoende (sedan 70-talet).
 • Hur man lyckas med detta, och i förlängningen får en mera levande stadskärna.
 • Urban Growth Boundary. Hur man sätter en gräns för tätortens utbredning och istället bygger inåt. Kajer mot det gröna.
 • Satsning på cykelnätet. Hur man lyckats med att prioritera cykeln framför bilen genom ex. neighborhood greenways.
 • Stormwater management.
 • Framgångsfaktorer för Portland, hur skapas attraktion och vilka är de som skapar detta och hur? Modeller för samarbeten?
 • Public/private partnerships.
 • Hur skapas ett ramverk för en hållbar utveckling med en gemensam målbild? Koppling mellan strategiska planer, policys och fysisk planering.

Upplands Väsby kommun har idag 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se