Upplands Väsby kommun

Väsby investerar 271 miljoner kronor 2012 för bättre skolor och service.

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2011 07:42 CEST

Kommunstyrelsens majoritet föreslår kommunfullmäktige på tisdagen den 7 juni att besluta om en ny flerårsplan med budget för 2012-2014. Budgeten innehåller investeringar på 271 miljoner kronor för 2012 varav en stor del är satsningar på skolan. För hela perioden 2012-2014 investeras 744 miljoner kronor.

Under de senaste åren har Upplands Väsby påbörjat en resa mot framtiden som innebär ökat fokus på kunskapsresultat i skolan, ett ökat bostadsbyggande och skapandet av en modern stadsmiljö. Det innefattar investeringar kring infrastruktur, planering och kvalitet i kommunens service och därmed också attraktivitet på över 271 miljoner kronor för 2012. För hela treårsperioden 2012-2014 investeras 744 miljoner kronor.

Skolorna- och förskolorna föreslås få ett ökat anslag 2012 med 41,3 miljoner kronor för höjd kvalité, fler elever och högre lärarlöner. Kunskapsresultaten kommer att följas upp noggrannare och ett särskilt uppdrag finns om att skapa en lugnare studiemiljö med mindre stök och skolk i skolan. Bollstanässkolans lokaler moderniseras och byggs ut. Hasselskolan rustas upp.

Kvarteret Messingen, som genom sin omvandling från industriområde till ett mer attraktivt kunskaps-, kultur- och bostadsområde och som invigs i slutet av augusti, ger Väsby en ny högkvalitativ entré. I satsningarna ingår också infrastruktur såsom nya vägar, vatten och avlopp i nya bostadsområden och bredbandsutbyggnad.

Det pågår ett intensivt arbete för att höja kvalitén på service som kommunen tillhandahåller. Social- och Äldrenämnden förstärks med totalt 70,8 miljoner kronor för 2012-2014 jämfört med 2011. Kultur- och Fritidsnämnden får 17,6 miljoner kronor i förstärkning för samma period och skolan förstärks med totalt 139,8 miljoner kronor för treårsperioden. Idag till skillnad från tidigare har Väsby en mångfald av utförare av de kommunala tjänsterna och förstärkningarna kommer därmed alla Väsbybor till del oavsett vem som utför tjänsterna. 

Budgeten har lagts utan förändring av skattenivån och säkrar kommunfullmäktiges resultatmål på 2 % för perioden i syfte att säkerställa en god ekonomisk hushållning.

 

För mer information kontakta

Jan Holmberg, Kommunstyrelsens ordförande, 08-590 970 43

Björn Eklundh, Kommundirektör, 073-910 40 31

Anette Ömossa, Ekonomidirektör, 073-910 44 73

Johannes Wikman, Kommunikationstrateg, 073-910 47 67