Upplands Väsby kommun

Väsbys chefer utvecklas genom kommunövergripande mentorprogram

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2015 07:00 CEST

Mentorprogram över kommungränserna är en del i Upplands Väsby kommuns arbete med att bli en attraktiv arbetsgivare. Tillsammans med fyra kommuner, Enköping, Håbo, Täby och Knivsta har chefer under ett år agerat både coacher och adepter. Personlig utveckling och möjligheten att dela med sig av sina kunskaper har varit vinsten.

– Det har varit värdefullt för oss att delta i mentorprogrammet, utifrån att skapa bra nätverk för chefer och att ta tillvara på andra kommuners erfarenheter, säger Sara Svanfeldt, chef för HR och lön på Upplands Väsby kommun.

Mentorprogrammet har sträckt sig över nio månader och deltagarna har varit med antingen som mentorer eller adepter. En viktig del i projektet har varit att utveckla samarbetet över kommungränserna. Under programmet har deltagarna diskuterat personalfrågor och andra ämnen som är aktuella i olika medarbetares vardag.

En som deltagit som adept i programmet är Niklas Söderholm som är avfallschef i Enköpings kommun. Han tycker att projektet har varit utvecklande och inspirerande och att de ansvariga lyckats väl med att välja ut en mentor som stämde in på hans behov.

– Jag har lärt mig jättemycket. Sara Svanfeldt som varit min mentor har en stor kunskap inom detta området och har sett saker i ett utifrånperspektiv vilket är viktigt. Det har varit lyxigt att få möjligheten att få tala med en kunnig person som enbart fokuserar på mig, säger Niklas Söderholm.

För Upplands Väsby har vinsten varit ett ökat nätverkande med andra kommuner med möjlighet till samarbete i andra projekt i framtiden. Samarbetet med de övriga kommunerna har gett en ökad möjlighet att tänka kostnadseffektivt och samverka med andra. Sara Svanfeldt anser att varje ny chef borde beredas möjlighet att få delta i ett mentorskapsprogram eftersom det är en väldigt bra introduktion att föra konstruktiva samtal och bli coachad.

– Det är ett led i att agera som en attraktiv arbetsgivare. Att skapa nätverk över kommungränserna är också det en stor fördel vilket skapar mervärde, säger Sara Svanfeldt.

Upplands Väsby kommun har innan mentorprogrammet deltagit i ett gemensamt projekt tillsammans med Håbo kommun och Enköpings kommun. Projektet Kompetensbron, ett nationellt kompetensförsörjningsprojekt som finansierades av Europeiska socialfonden startade i augusti 2009 och pågick fram till april 2012.

För mer information:
Sara Svanfeldt, chef HR lön Upplands Väsby kommun 073-910 42 48
Niklas Söderholm, avfallschef Enköpings kommun 0171- 62 53 70
Linda Corsvall chef kommunikationsenheten, 073-910 40 29

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se