Profilgruppen AB

Väsentlig händelse i det av ProfilGruppen AB delägda tyska bolaget PWG

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 08:56 CET

Det tyska företaget PWG, där ProfilGruppen hösten 2006 förvärvade 18 procent,
har drabbats av akuta kvalitets- och leveransproblem i sitt amerikanska
dotterbolag. Det kan inte uteslutas att problemen får väsentligt negativa
resultateffekter för det tyska moderbolaget.

ProfilGruppens totala ekonomiska exponering i PWG uppgår till ca 34 Mkr, varav
ca 16 Mkr avser den ägda andelen.

Under 2006 uppgick ProfilGruppens leveranser till PWG och det av PWG under 2006
förvärvade holländska företaget Realpro till ett värde av ca 35 Mkr.

ProfilGruppen-koncernen utvecklar, tillverkar och levererar förädlade
komponenter och kundanpassade profiler i aluminium. Huvudkontor och tillverkning
finns i Åseda. Koncernen har 470 anställda. ProfilGruppen AB noterades på
Stockholmsbörsen i juni 1997.


_______________________________________________________________________________
Kontaktpersoner för information:

Nils Arthur, VD och koncernchef, mobil 070-349 57 90, telefon 0474 - 554 00

Peter Schön, Finanschef, mobil 070-339 89 99, telefon 0474 - 551 20