Pergo AB

Väsentlig tvist nu avslutad

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 16:42 CEST

Court of Appeal for the Federal Circuit i USA har, som Pergo tidigare kommunicerat, fastställt United States International Trade Commissions (ITC) beslut från mars 2002. Motparternas ansökning om omprövning till högsta domstolen avslogs den 24 maj. Detta mål stängs därmed slutligen.

Den fog som Pergo tillverkar på licens från Unilin-koncernen gör därmed ej intrång på patent som innehas av Välinge Aluminium AB. Beslutet innebär att Pergo får importera och sälja produkter med denna fog i USA utan restriktioner.

Trelleborg 2004-05-27
Pergo AB
Corporate Communications

For further information, vänligen kontakta:
CEO – Göran Bernhoff, +46 410 36 31 00
Pergo är ett laminatgolvföretag med ledande positioner på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning var för helåret 2003 2 799 Mkr (3 194) och antalet anställda uppgick per den 31 december 2003 till 795 (784). Pergo uppfann laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket Pergo®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information om Pergo, besök vår hemsida www.pergo.com