Miljöstyrningsrådet

Vässade krav på textilier

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 16:00 CET

Offentlig upphandling av textilier ska nu bli mer miljöanpassad genom de nya och uppdaterade textilkriterier som Miljöstyrningsrådet tagit fram.

Kraven på miljö- och social hänsyn gäller alla slags textilier, från sängkläder till arbetskläder och textilier i möbler. Kraven kan användas i alla upphandlingar. Landstingen är en av de största inköparna av textilier.  

”Det krävs stora mängder kemikalier i tillverkningen av textilier och kemikalierester blir ofta kvar i tygerna efter processen. Det är ett hälso- och miljöproblem som vi vill minska effekterna från”, säger Joakim Thornéus, projektledare inom Miljöstyrningsrådet.

En expertgrupp har under ledning av MSR arbetat fram kraven sedan december 2009. Kraven kan ställas på bas-, avancerad eller spjutspetsnivå – enligt den upphandlande organisationens ambitionsnivå. Spjutspetsnivån, den mest ambitiösa nivån, ställer hårdare krav än de övriga nivåerna. Även sociala krav ingår, vilket innebär att leverantören ska kunna verifiera att mänskliga rättigheter och arbetarrättigheter uppfylls i leverantörsledet.

Kraven utgår från vanliga miljömärkningar på marknaden och i kriteriedokumenten nämns att märkningarna kan anges tillsammans med andra typer av verifikat för att bevisa att kraven uppfylls.

”Tidigare har det varit svårt för upphandlare att utvärdera att kraven som ställts uppfylls. Det här beror på att de inte har varit kopplade till specifika märkningar på marknaden. Genom märkningarna är det enklare att verifiera detta”, säger Joakim Thornéus. 

De nya textilkraven ersätter de tidigare kraven. Snart lanseras även miljökrav på textilservice.

I Sverige ändrades skrivningen i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) från 1 juli 2010 till att man ”bör” beakta miljö- och sociala aspekter vid offentlig upphandling.

För mer information kontakta Joakim Thornéus, projektledare, på 0738-43 05 55 eller joakim@msr.se eller Susanne Lång, kommunikationsansvarig på 0708-96 88 81 eller susanne@msr.se.

Miljöstyrningsrådet
Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling och ger stöd till offentliga sektorn att miljöanpassa sina inköp. Miljöstyrningsrådet utvecklar och tillhandahåller även miljöledningssystem (EMAS) och internationellt jämförbar produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD®systemet).