Umeå kommun

Västangårds förskola öppnar avdelning för stöd med tal- och språk

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2014 15:18 CET

För- och grundskolenämnden beslutar att Västangårds förskola öppnar en avdelning som särskilt ska arbeta med tal- och språk i samarbete med Västerbottens läns landsting.

Personalens sammansättning och kompetens, barngruppernas storlek och miljön kommer att utformas för att stödja barns utveckling av språket. Verksamheten kommer att erbjuda barnen språkträning under dagen med logoped från landstinget och även pedagoger, individuellt och i grupp. En viktig uppgift för personalen är att stärka barnens förmåga till kommunikation och gemensam lek.

Avdelningen planeras för 12 barn totalt varav sex barn med språkstörning som identifierats av logoped.
- Detta är en positiv satsning och som nämnd vill vi följa hur övrig för- och grundskoleverksamhet får tillgång till deras kompetens, kunskap och stöd. Det är viktigt att det sprids så att barn och elever med tal- och språkstörning i andra förskolor och skolor får samma förutsättningar, säger Tamara Spiric (V), 2:e vice ordförande i nämnden.

Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som skapar mervärde för hela den kommunala förskolan i Umeå genom bland annat studiebesök, information, utbildning, analys och planering för förskolepersonal.

Inför starten kommer all befintlig personal på förskolan att få en basutbildning om språkstörning och förhållningssätt. Den personalgrupp som ska arbeta nära barnen får fördjupad utbildning.


Mer information:
Tamara Spiric (V)
2:e vice ordförande
070-277 19 89

Gabrielle Hultdin
kommunikatör
för- och grundskolan
070-345 12 33