Svenska kyrkan Västerås

Västerås första askgravlund på Björlingska kyrkogården

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 09:00 CET

I februari påbörjas anläggandet av Västerås första askgravlund på Björlingska kyrkogården, straxt bakom Kyrkbacksgården.

En askgravlund kan jämföras med en minneslund, men här finns plats för en platta med den avlidnes namn, födelse- och dödsdatum.

– Sex rektangulära gravsättningsytor planeras och kommer att tas i anspråk en i taget. Varje plats ger utrymme för ca 250 gravsättningar. Möjligheten att begravas här är öppen för alla, berättar Lars-Håkan Engman, kyrkogårdsplanerare.

Gravsättningsytorna består av sand. Gravsättning utförs av kyrkogårdsförvaltningen, precis som vid gravsättning i minneslund, och utan närvaro av anhöriga. Den som önskar smycka platsen med till exempel en blomstervas eller ett gravljus kan göra så på anvisad plats. Lyktor finns det däremot inte rum för. Förutom gravsättningsytorna kommer nya träd och buskar att planteras.

– Björlingska är en slumrande kyrkogård som nu blir levande igen. Den nya askgravlunden blir ett komplement inom den befintliga kyrkogården, säger Lars-Håkan. Det är viktigt att det nya anpassas till den vackra miljön på kyrkogården.

Askgravlunden på Björlingska kyrkogården planeras vara klar för gravsättning under hösten 2016.

Har du frågor?
Välkommen att kontakta Lars-Håkan Engman, kyrkogårdsplanerare på Västerås kyrkogårdsförvaltning, 021-81 40 35

Svenska kyrkan Västerås möter människor i vardag och högtid, i glädje såväl som sorg. Verksamheten är öppen för alla, oavsett tro eller tvivel. Det finns mötesplatser för alla åldrar och för många olika intressen, allt från öppen förskola och ungdomsgrupper till samtalsgrupper och körverksamhet. Kyrkan är också en naturlig del av vardagen i till exempel skolor och på sjukhuset. 64 procent av alla västeråsare tillhör Svenska kyrkan, vilket gör kyrkan till den i särklass största folkrörelsen i Västerås.