Jernhusen AB

Västerås Kombiterminal utökar linjenätet med Italien

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 15:10 CET

Den 11 december utökas linjenätet på Västerås Kombiterminal med Italien som ny destination. Ett nytt samarbete mellan Hupac och Intercontainer resulterar i att en pendel mellan Västerås – Busto samt Västerås – Verona (via Malmö) snart trafikeras upp till sex dagar i veckan.

Upptagningsområdet för godstransporterna sträcker sig från Dalarna i norr, Sörmland i syd, hela Stockholmsområdet samt ända in i Närke. Detta tack vara att Västerås Kombiterminal har ett strategiskt bra läge i Mälardalen samt bra tillgänglighet med generösa öppettider. Pendeln kommer ha en volympotential uppemot 36 trailers i vardera riktningen vilket motsvarar en årsvolym på över 20 000 utrikesekipage.

Genom en bra balans av import av insatsvaror till industrierna och konsumtionsvaror till befolkningen och export från närliggande verkstads-, skogs- livsmedels och stålindustrier bidrar Västerås Kombiterminal till att öka andelen transporter på järnvägen. Mer järnvägstransporter är bättre för miljön.

- Vi håller på att utvecklar linjenätet till och från terminalen ytterligare och hoppas att Norrland, med destinationerna Umeå och Luleå, snart blir en verklighet. Vi hoppas nu att volymutvecklingen fortsätter i samma takt som hittills och att varuägarna i regionen fortsätter bidra med gods i samtliga riktningar, säger Thomas Zetterblom, vd och terminalchef på Västerås Kombiterminal.

För mer information:
Thomas Zetterblom, vd och terminalchef på Västerås Kombiterminal.
Tel: 0705-14 82 14
mail: thomas.zetterblom@vasteraskombiterminal.se

Västerås Kombiterminal AB samägs av Jernhusen AB och Mälarhamnar AB.

Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 230 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 257 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,3 miljarder kronor.