Västerås Science Park AB

Västerås Science Parks VD avgår på egen begäran

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 11:51 CEST


Magnus Lundin, VD i Västerås Science Park har rekryterats till VD-posten på SiSP, den nationella branschorganisation för sveriges inkubatorer och science parks. Sveriges science parks (teknikparker) och inkubatorer har en central roll i innovationssystem och är viktiga för näringslivsutvecklingen i hela landet. SiSP drivs av sina medlemmar, för sina medlemmar och skall verka för att förutsättningar för inkubatorerna och parkerna utvecklas väl. SiSP representerar 60 science parks och inkubatorer med 4800 företag som tillsammans sysselsätter över 70 000 personer. Majoriteten av medlemsföretagen är teknikintensiva kunskapsföretag, orienterade mot tillväxt och internationalisering. Magnus tillträder tjänsten som VD för SiSP den 1:a Oktober och tillförordnad VD kommer att utses inom kort. Magnus kommer fortsätta att vara delaktig i verksamheten under en tid, parallellt med tillförordnad VD.


- Uppdraget jag fick av styrelsen när jag tillträdde som VD för Teknikbyn och som nu utvecklats till Västerås Science Park är genomfört och det har varit fyra mycket stimulerande och roliga år. När jag fick förfrågan från SiSP så kände jag att det finns mycket att göra på nationell nivå för sveriges inkubatorer och science parks, betydelsen av en science park är oerhört viktig och bidrar genom tillväxt skapandet av nya arbetstillfällen till Sveriges konkurrenskraft. Det är nödvändigt att söka stöd och acceptans för den här delen av sveriges innovationssystem hos myndigheter, organisationer, riksdag och regering. Detta kommer att bli en av mina huvudsakliga uppgifter på SiSP säger Magnus Lundin.


- Vi är mycket nöjda med Magnus arbetsinsats och hans ledarskap har väsentligt bidragit till utvecklingen av regionens innovationssystem och fördjupad samverkan över kommungränserna i nyföretagarfrågor. Det är en förlust för staden att han nu går vidare till nya utmaningar, samtidigt som det känns mycket bra att han går till SISP och därigenom företräder Västerås Science Park nationellt och internationellt säger Fredrik Svensson, Styrelseordförande för Västerås Science Park.


För mer information, vänligen kontakta:Magnus Lundin, VD Västerås Science Park,
magnus.lundin@vasterassciencepark.seTelefon: 0709703807
Fredrik Svensson, Styrelseordförande, Västerås Science Park.
fredrik.svensson@arvidsvensson.seTelefon: 021105011

Västerås Science Park är en av Sveriges största teknikparker med drygt 200 etablerade företag. Vårt mål är att stärka regionens näringsliv genom att skapa fler arbetstillfällen och fler nya företag i Västmanland. Besök vår verksamhet på http://www.vasterassciencepark.se