Infracontrol AB

Västerås Stad förenklar vägen från felanmälan till åtgärd

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 10:12 CEST

Nu får även invånarna i Västerås nytta av enkelheten i Infracontrol Online. Fel som anmäls till kommunens kundservice registreras och distribueras sedan automatiskt till rätt mottagare för åtgärd. Åtgärdstiden snabbas upp och man får full kontroll över alla pågående ärenden.

- Det bästa med Infracontrols system är att det är så enkelt att använda och så lätt att förstå, säger Carina Delerud, Västerås Stads Kundservice. Det underlättar både för oss och för den som ska åtgärda felen. Rätt information kommer till rätt person, snabbt och enkelt.

Till kommunens kundtjänst kan alla typer av fel och synpunkter anmälas. Det kan vara allt från nedfallna träd eller trasiga papperskorgar till krånglande trafiksignaler eller belysning som inte fungerar.

När personalen på kommunens Kundservice registrerar en felanmälan skapas ett unikt ärende som automatisk skickas vidare till rätt person för åtgärd. Ärendet kompletteras sedan löpande med information om de åtgärder som genomförs så att alla vet vad som händer. Samtidigt skapas värdefull statistik om de fel och åtgärder som förekommer så att man inom kommunen får full kontroll över var man lägger sina resurser.

- Nu blir det mycket enklare för oss att svara upp mot kraven på snabba åtgärder av de fel som anmäls till oss, fortsätter Carina Delerud. Tidigare krävdes mycket arbete för att vidarebefordra informationen, det var svårt att följa upp åtgärderna och att få en helhetsbild av alla pågående ärenden.

Men det är inte bara felanmälningar som görs av personal eller stadens invånare som kan hanteras i systemet. Infracontrol Online är en generell plattform för alla typer av tekniska system och det är enkelt att även ansluta automatiska driftlarm. Några exempel är VA-anläggningar, trafiksignaler eller belysningsanläggningar.