Svenska kyrkan

Västeråskvinna ska leda kyrkomötet

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 16:18 CEST

Till posten 1:e vice ordförande i kyrkomötet valdes i dag Karin Perers från Västerås stift. Hon efterträder Catharina Månsson som avsagt sig uppdraget.

På fredagseftermiddagen samlades kyrkomötet till plenum för att förrätta fyllnadsval till bland annat kyrkomötets och kyrkostyrelsens presidier.

Karin Perers, (c), född 1955 och skribent från Västerås stift valdes till 1:e vice ordförande i kyrkomötets presidium. Hon har suttit i kyrkomötet sedan 2002. Ordförande i kyrkomötet är Gunnar Sibbmark (m) från Växjö stift och 2:e vice ordförande Lars Rydje (s) från Västerås stift.

Till 2:e vice ordförande i Kyrkostyrelsen valdes fältprost Sten Elmberg (c), född 1953, från Strängnäs stift. Han efterträder Thomas Söderberg, som i våras valdes till biskop i Västerås stift. Sten Elmberg har suttit i Kyrkomötet sedan 1998.

I dag avslutades Kyrkomötets första session i Uppsala. Under veckan har Kyrkomötet behandlat 91 motioner och 6 skrivelser i respektive utskott.
Kyrkomötet återsamlas i Uppsala den 21-24 oktober 2008 för att fatta beslut om motionerna och skrivelserna. Hur de olika utskotten behandlat motionerna framgår av betänkanden som finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet - senaste den 3 oktober.

Bilder på Karin Perers och Sten Elmberg finns att hämta på http://www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/div/ledamot.shtml