Hjälpmedelsinstitutet

Västerbotten blir försöksverksamhet inom bildtelefoni

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2011 15:33 CEST

Västerbottens läns landsting är utvalt som ett av sju landsting där försöksverksamhet inom text- och bildtelefoni kommer att bedrivas under 2011 och 2012. Det är Hjälpmedelsinstitutet och Kommunika-tionsmyndigheten PTS som fått i uppdrag av regeringen att samordna och bekosta försöksverksamheterna.

I Västerbotten kommer försöksverksamheten bland annat att arbeta för att öka kunskapen om konsumentprodukter inom text- och bildtelefoniområdet (program som Skype) både bland personer som använder hjälpmedlen och bland personal som arbetar med dem. Främst är det personer som använder teckenspråk, har tal- och språkskador, dövblindhet eller grav hörselned­sättning som använder text- och bildtelefoner som hjälpmedel.

-       Vi jobbar för att användarna av text- och bildtelefoni ska få bra kunskap om produkter och program. Då kan de göra aktiva val utifrån sina behov, säger Andreas Richter, projektledare på Hjälpmedelsinstitutet.

Telefoniområdet har utvecklats kraftigt de senaste åren. För några år sedan fanns endast ett fåtal specialframtagna produkter och program. Idag kommer det ofta nya program och produkter på den öppna konsument­marknaden. Dessa är inte framtagna som hjälpmedel men kan användas för text- och bildtelefoni. Många är lätta att komma åt via Internet och via de nya mobiltelefonerna men det kan behövas kunskap och stöd för att hitta dem och för att lära sig att använda dem.

För mer information om försöksverksamheten i Västerbottens läns landsting kontakta:
Rosie Andersson, avd. chef Hjälpmedelsverksamheten
Tfn: 090-785 74 02
E-post: rosie.andersson@vll.se

Kontaktperson på Hjälpmedelsinstitutet
Andreas Richter
Tfn: 08-620 1845
E-post: andreas.richter@hi.se

Hjälpmedelsinstitutet (HI) är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.