Länsstyrelsen Västerbotten

Västerbotten får egen dag i Helsingfors

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2013 15:58 CEST

Gruvnäring och framtidens kommunikation över Kvarken står i fokus när Västerbotten medverkar i arrangemanget Bord och toner i Helsingfors på torsdag den 22 augusti.

Länsstyrelsen Västerbotten och Sveriges ambassad står gemensamt för arrangemanget. Syftet är att göra Västerbotten ännu mer känt i Finland och att utveckla relationerna mellan företrädare för såväl privat som offentlig sektor i de båda länderna.

– Det här är ett utmärkt tillfälle att få presentera Västerbotten för en viktig målgrupp och förhoppningsvis utmynnar arrangemanget i affärskontakter och mer utvecklade relationer mellan företrädare för stat, län och kommun i de båda länderna, säger landshövding Magdalena Andersson.

Gruvnäring och kommunikationer

Länsstyrelsen Västerbotten har, i samverkan med företrädare för enskilda företag och näringslivsorganisationer, valt att rikta fokus på två för Västerbotten viktiga framtidsfrågor: gruvnäring och kommunikationer.

Gruvnäringen i Sverige och Finland är i en aktiv utvecklingsfas. Regeringarna satsar och attraktionskraften för internationella investeringar ökar. Seminariet om gruvnäring fokuserar på frågan: Hur ska vi bäst ta tillvara på våra kompetenser och vad finns det för samarbetsmöjligheter för att vidareutveckla en hållbar och internationellt konkurrenskraftig gruvindustri?

Under rubriken ”Effektiva transport- och kommunikationslösningar skapar tillväxt” möter företrädare för INAB (infrastruktur i Umeå AB) bland annat beslutsfattare från Österbotten och den finska regeringen. Seminariet kommer att fokusera på hur Västerbotten och Österbotten tillsammans utvecklar handel, industri och kultur med hjälp av bättre kommunikationer. Seminariet är det första i en serie av tre.

Smakprov på Kulturhuvudstadens utbud

Det faktum att Umeå är Kulturhuvudstad 2014 kommer också att sätta sin prägel på arrangemanget. Birgit Lindberg och Lisa Miskovsky underhåller och de cirka 300 besökarna kommer också att få smakprov vad Matlandet Västerbotten kan erbjuda.

Ett antal västerbottniska företag som medverkar på plats får en unik möjlighet att visa upp sitt utbud av varor och tjänster för de speciellt inbjudna gästerna, som företräder näringslivet, den finska regeringen och övrig offentlig sektor i Finland.

Fakta Bord och toner:

Varje år arrangerar svenska ambassaden i Helsingfors en årlig gårdsfest på ambassadens innergård med temat ”Sverige i bord och toner”. Arrangemanget som under dagen består av näringslivsseminarier arrangeras årligen i samverkan med ett svenskt län. Värmland, Dalarna och Norrbotten har medverkat tidigare år. I år är det Västerbottens tur. Traditionen ”Sverige i bord och toner” inleddes i samband med det svenska kungaparets statsbesök i Finland sommaren 2003.

För mer information kontakta:

Magdalena Andersson
Landshövding Västerbottens län
070-645 90 90
magdalena.andersson@lansstyrelsen.se

Mats-Rune Bergström
Avdelningsdirektör
070-621 73 52
mats.rune.bergstrom@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 01
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.