Länsstyrelsen Västerbotten

Västerbotten pilotlän för företagsamhet i skolan

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2005 17:06 CET

Nu växlar det långsiktiga, strategiska arbetet för ökad företagsamhet i Västerbottens skolvärld in på ett nytt spår. Länsprojektet PRIO 1 som pågått sedan år 2000, avslutas vid årsskiftet och det nya PRIO POL tar vid. Båda projekten är EU-finansierade genom Mål 1 Norra Norrland.
PRIO 1 har verkligen satt fart på företagsamheten i länets skolor! Många av de hundratals lärare och några av de omkring 20 000 elever som är eller har varit engagerade i olika aktiviteter inom projektets ram, deltar i konferensen ”PÅ STUDS”. Den äger rum i Umeå Folkets hus tisdag och onsdag denna vecka och omkring 400 deltagare är anmälda. De kommer inte bara från Västerbotten utan från hela landet och även från Norge och Finland. Flera skolprojekt kommer att visa upp sina resultat vid en liten minimarknad, dessutom ska en handfull projekt presentera sig lite närmare från scenen tisdag förmiddag.

Konferensen syftar också till att inspirera till fortsatt arbete för företagsamhet. Bland föreläsarna märks bland andra professor Stefan Einhorn, aktuell i höst med en bok om snällhet, och Fredrik Härén, en sann inspiratör vars föreläsning har rubriken ”Värdet av att tänka annorlunda”. En lokal, ung förmåga är Carolina Miskovsky som ska berätta om sitt företagande i musikens värld. Staffan Ling är moderator för konferensen och landshövding Lorentz Andersson håller ett välkomstanförande.

- PÅ STUDS är både avslutning för PRIO 1 och avstamp för det nya PRIO POL. Det senare är ett s k pilotprogram med en budget på cirka tio miljoner kr, varav NUTEK bidrar med en fjärdedel, säger projektledare Eila Eriksson, Länsstyrelsen.

PRIO POL pågår i två år framåt, och har målet att integrera företagsamhet så att det blir en ordinarie verksamhet i kommunernas skolor.

- Men jag vill understryka att företagsamhet inte bara är en skolfråga, det handlar i högsta grad om samhällets tillväxt och överlevnad!

Programmet för konferensen finns på www.prio1.nu.

Media är välkomna att delta när som helst under konferensdagarna!

Kontaktpersoner:
Eila Eriksson, projektledare, 090-10 73 20, 070-577 73 20
Margareta Pihlgren, informatör, 090-10 73 70, 070-677 37 80

Informationschef:
Elisabeth Berglund-A:son
090-107310

Informatör:
Margareta Pihlgren
090-10 73 70