Region.Västerbotten

Västerbottens Grand-pris – 2012 INNOVATIONER

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2011 08:10 CET

Ett nytt pris till en ung kreativ och innovativ person som gjort något utöver det vanliga.

– Vi vill stimulera våra talanger och förstärka vår växtkraft ytterligare. Vi har så många duktiga unga människor som bör lyftas fram i rampljuset, säger landshövding Chris Heister, Länsstyrelsen Västerbotten och Erik Bergkvist, regionstyrelsens ordförande, Region Västerbotten.

Region Västerbotten och Länsstyrelsen har därför inrättat ett pris som årligen ska delas ut under Västerbotten på Grand Hôtel. 2012 är temat innovationer.

Priset delas ut vid invigningen av Västerbottensveckorna på Grand Hôtel i Stockholm den 23 januari.

Fakta Västerbottens Grand-pris

Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten vill uppmärksamma en ung och kreativ person från länet som gjort något utöver det vanliga. En person som visat på framåtanda, kreativitet och nytänkande som genererar ekonomiskt, socialt eller hållbart värde. Det kan röra tjänster, produkter, kulturella gärningar eller andra områden. Det ska ”sticka ut” och gärna vara oväntat och annorlunda inom sitt område. Eller varför inte genom beprövade sätt inom nya områden eller tvärt om.

Västerbotten Grand-pris delas årligen ut till en kreativ och innovativ ung person från Västerbottens län som gjort något utöver det vanliga. Prestationen, tjänsten eller produkten ska ha anknytning till aktuellt tema på Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm.

Tema för Västerbotten på Grand Hôtel 2012 är INNOVATIONER. Prissumman är 30 000 kronor. Nomineringar till priset anmäls på www.vasterbotten.nu, senast den 15 december 2011.

Mer om Västerbotten på Grand Hôtel och Västerbotten Grand-pris på www.vasterbotten.nu

Kontakt
Erik Bergkvist
 (S), regionstyrelsen ordförande, Region Västerbotten, erik.bergkvist@regionvasterbotten.se, +4670 618 68 55

Chris Heister, landshövding Västerbotten, chris.heister@lansstyrelsen.se, 073 390 09 18

Presskontakt
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43 

Elisabeth Berglund Andersson, informationschef, Länsstyrelsen Västerbotten, elisabeth.berglund@lansstyrelsen.se, 070 666 73 10

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html

VästerbottensTurism är en del av Region Västerbotten, och samordnar den turistiska marknadsföringen av länet nationellt och internationellt. Vi uppmuntrar och stimulerar företags- och produktutveckling och genomför insatser för kvalitets- och miljösäkring.