Region.Västerbotten

Västerbottens Innovationsloop testas i Jämtland

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2015 15:23 CET

På fredag ger Västerbottens innovationsprocess, Innovationsloopen, ytterligare resultat när Region Västerbotten i samarbete med Region Jämtland Härjedalen sätter upp en gemensam idéverkstad, en work-shop, i Östersund kring ämnet cirkulär ekonomi. Deltar gör personer från samhällets alla delar, från Västerbotten och Jämtland.

- Vi delar med glädje med oss av Västerbottens innovationsloop där medborgardrivet medskapande står i fokus. Regionöverskridande samarbete är avgörande för att norra Sverige ska kunna möta de samhällsutmaningar vi står inför, säger Erik Bergkvist (S), regionråd vid Region Västerbotten.

Innovationsloopen är en process för utvecklings- och innovationsarbete som växt fram i Västerbotten under de senaste åren. Processen är ett resultat av ett brett samarbete mellan politik, näringsliv, akademi, det civila samhället och medborgare där alla enats kring ett gemensamt mål: att sätta utveckling i system.

Under fredagen den 13 mars kommer deltagarna i sex olika grupper att utforma idéer enligt följande brief:

Det pågår en kreativ rörelse för att utveckla hållbara processer där resurser, råvaror och avfall, uppmärksammas, värdesätts och används på nya sätt för en förbättrad miljö och sundare framtid. Hur kan vi i norra Sverige tillsammans utveckla nya ekonomiska processer där produkter, tjänster och system designas så att våra resurser behåller eller ökar sitt värde?

- Cirkulär ekonomi är ett synnerligen aktuellt ämne som varje progressiv region, som vill vara attraktiv och effektiv i framtiden, bör engagera sig i och bli bra på, säger Robert Uitto (S), regionråd vid Region Jämtland Härjedalen. Jag tycker det är bra att vi samverka med Västerbotten kring den här viktiga framtidsfrågan.

Under våren arrangerar Region Västerbotten tillsammans med en handfull partners sex idéverkstäder, där idéverkstaden ”Cirkulär Ekonomi” är först ut. De starkaste förslagen från respektive idéverkstad slussas vidare till den stora kraftsamlingen Mötesplats Lycksele som arrangeras den 3-4 juni, där nya team tar idéerna vidare till prototyper – nästa naturliga steg på väg mot förverkligande och eventuell bolagisering.

Innovationsloopen som process och arbetsmetod har väckt uppmärksamhet i Västerbotten, i grannregioner som Jämtland, Västernorrland och Österbotten, men även hos Vinnova och i Bryssel, vilket lett till samarbeten med en rad andra regioner i Europa – till exempel i Holland, Italien och Irland.

För mer information besök:

www.motesplatslycksele.se eller www.innovationloop.eu

För mer information:

Micaela Molin

Kommunikatör Region Västerbotten

070-316 37 01

micaela.molin@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/