Socialdepartementet

Västerbottens läns landsting får halv miljon för Kultur på recept

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 09:05 CET

Regeringen har beslutat att tilldela Västerbottens läns landsting en halv miljon inom ramen för projektet Med mina händer (Kultur på recept). Syftet är att genomföra en försöksverksamhet med kultur som medel för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro.

Målgruppen för försöksverksamheten är personal inom Västerbottens läns landsting med stressrelaterade besvär. Deltagarna delas in i två grupper. I den ena gruppen erbjuds man att delta i en skapande aktivitet,  exempelvis måleri, keramik och silversmide. Denna grupp ska sedan jämföras med en grupp som erbjuds föreläsningar om stress och stresshantering.

Forskningen har visat på ett positivt samband mellan deltagande i kulturverksamheter och en individs hälsosituation. Regeringen är därför positiv till försök där deltagande i kulturaktiviteter är ett komplement i arbetet för att minska ohälsan.

- Vi vet att sjukdomar drabbar människor på olika sätt och i olika stor utsträckning leder till sjukfrånvaro. Yttre faktorer, exempelvis sociala aktiviteter, kan ha betydelse för denna koppling. Min förhoppning är att kultur på recept kan ge nya insikter i hur kultur, på ett mer uttalat sätt, kan vara en del av rehabiliteringen för sjukskrivna, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson.

- För mig är det viktigt att kulturen finns överallt, i skolan, i vården, i våra offentliga rum. Vi vet att kultur ger hälsa. Jag är övertygad om att kulturen och konsten, med bibehållen integritet, kan skapa viktiga mervärden i samverkan med andra samhällsområden, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Projektet bedrivs i samverkan med Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet och ska påbörjas under 2009 och pågå under tolv månader. En slutrapport ska lämnas till Regeringskansliet senast den 1 juni 2011.


Kontakt:
Amanda Rafter
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 33 71
070-320 38 78

Cecilia Jehler
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91