Västerbottens museum

Västerbottens museum arrangerar seminarium för Nordkalottmuseerna

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2003 11:55 CEST

Västerbottens museum som har fått 75 000 danska kronor från Nordisk kulturfond arrangerar ett seminarium 10–11 september om museiarbete i glesbygd för nätverket Nordkalottmuseerna. Nordkalottmuseerna är ett nätverk för samarbete mellan museerna på Nordkalotten som har ett 25-tal medlemmar i Västerbottens och Norrbottens län i Sverige, Nordösterbottens och Lapplands län i Finland samt Nordlands, Troms och Finnmarks fylken i Norge. Eftersom Västerbottens museum är arbetsutskott för Nordkalottmuseerna under 2003 har man tagit initiativet till seminariet, som äger rum 10-11 september i samband med att nätverket håller sitt årsmöte. Seminariet kommer att kretsa kring de gemensamma problem som medlemsmuseerna har i att verka i stora och glest befolkade upptagningsområden, med brukare som har långa geografiska avstånd till "sitt" museum. Vid seminariet kommer Kerstin Smeds, den nya professorn i museivetenskap vid Umeå universitet, att fungera som moderator. Bland övriga föreläsare märks Per Kyrre, formidlingsleder vid Tromsø Museum, Hannu Kotivuori, arkeolog vid Lapin Maakuntamuseo i Rovaniemi och Hillevi Wadensten, antikvarie vid Västerbottens museum. - Vi är väldigt glada över att vi lockat så pass många deltagare trots de långa avstånden. Ett femtontal museiinstitutioner i Norge, Finland och norra Sverige är representerade. Och så får vi möjlighet presentera och utvärdera vårt eget regionala arbete inför en ny och samtidigt initierad krets av nordiska museimän och kolleger, säger Ola Kellgren, biträdande länsmuseichef vid Västerbottens museum. Bland övriga programpunkter på seminariet märks en introduktion till möjligheterna till kulturutbyte i Barentsregionen som ges av länskulturchef Anna Lassinantti. För mer information kontakta Ola Kellgren, biträdande länsmuseichef, Västerbottens museum, tel: 090-17 18 02, mobil 070-330 55 33 e-post: ola.kellgren@vasterbottensmuseum.se