Västerbottens museum

Västerbottens museum får 250 000 kronor i extrabidrag från Kulturrådet

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2004 14:28 CEST

Västerbottens museum får 250 000 i extrabidrag från Kulturrådet. Pengarna kommer för ett särskilt uppdrag som museet haft med att utarbeta en strategisk plan för det regionala arbetet. - Vi är mycket tacksamma för att Kulturrådet väljer att uppmärksamma Västerbottens museums regionala arbete på detta sätt, och vi ser det som ett erkännande, säger biträdande länsmuseichef Ola Kellgren. De regionala museerna i Sverige har sedan ett par år tillbaka haft i uppdrag att utarbeta strategiska regionala museiplaner samt att medverka i det regionala utvecklingsarbetet. Västerbottens museums regionala program ”Möten med Västerbotten” som lämnades in vid årsskiftet har nu utvärderats. Kulturrådet konstaterar tillsammans med Riksantikvarieämbetet att museet arbetar målmedvetet och ambitiöst med sina samhällsuppdrag. Ett förutsättning för museets regionala arbete är att få till stånd den tilloch ombyggnad i Umeå som går under arbetsnamnet ”Erfarenhetscentrum Gammlia”, där programskrivningsarbetet nu är inne i ett intensivt slutskede. Exempel på andra regionala aktiviteter är utbyggnaden av de så kallade Informations-Öarna i kommunbiblioteken, den länstäckande kulturmiljövården, arbetet med att kunna erbjuda skolor med lång resväg museipedagogiska program på sin hemort samt de återkommande länsmuseidagarna som i år äger rum i Lycksele i slutet av september. För mer information kontakta: Ola Kellgren, biträdande museichef, Västerbottens museum, tel: 090-17 18 02, mobil: 070-330 55 33, e-post: ola.kellgren@vasterbottensmuseum.se