Region.Västerbotten

Västerbottens regiondirektör utsedd till nationell jämställdhetsgrupp

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2015 11:00 CET

Regiondirektör Anna Pettersson ingår i Tillväxtverkets nationella nätverk för att bidra till att omsätta den nationella strategin om hur kvinnor och män kan ta del av företagsfrämjande insatser på lika villkor.

-Jag har med stor glädje tackat ja till att ingå i Tillväxtverkets nätverk, säger Anna Pettersson, regiondirektör vid Region Västerbotten. Arbetet för att främja ett jämställt företagande är en avgörande framtidsfråga för Västerbotten och en av de frågor jag vill prioritera.

Under 2011-2014 har Tillväxtverket haft regeringens uppdrag att ta fram en nationell strategi för hur kvinnor och män kan ta del av företagsfrämjande insatser på lika villkor. Imorgon, 12 mars, överlämnar Tillväxtverket strategin till regeringen i samband med konferensen ”Öppna upp” på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf har sammansatt en grupp bestående av 11 nyckelpersoner från några olika organisationer och myndigheter i hela landet för att omsätta strategin i handling.Gruppen ska träffas vid 2-3 tillfällen per år för att dela erfarenheter och föra arbetet framåt.

-Det behövs aktiv handling för att vi ska komma framåt i det regionala och nationella jämställdhetsarbetet, säger Anna Pettersson. Många är överens om att vi behöver arbeta för att förbättra förutsättningarna för t.ex. kvinnors företagande, men det är svårare att konkretisera hur man vill nå dit. Just därför är den grupp som Tillväxtverket tillsätter så viktig, vi ska bidra till att gå från ord till handling.

Personerna som Tillväxtverket utsett att delta i gruppen är:

Anna Pettersson, Region Västerbotten

Charlotte Brogren, Vinnova

Chris Heister, Länsstyrelsen Stockholm

Christina Franzén, Ledarskapsakademien

Christina Mattison, Region Blekinge

Elisabeth Thand Ringqvist, Företagarna

Göran Lundwall, Almi

Håkan Brynielsson, Regionförbundet i Kalmar län

Johan Wiklund, Handelshögskolan Stockholm

Leif Denneberg, Jordbruksverket

Pär Lärkeryd, Norra skogsägarna

I höstas avslutades det regionala programmet Främja kvinnors företagande vars syfte var att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Under början av 2015 har Anna Pettersson tillsatt en regional arbetsgrupp, Uppdrag attraktivitet, med syfte att definiera faktorer som ökar regionens attraktivitet för kvinnor.

Mer information om Tillväxtverkets nationella strategi här.

För mer information:

Anna Pettersson

Regiondirektör vid Region Västerbotten

070- 397 68 84

anna.pettersson@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Micaela Molin

Kommunikatör Region Västerbotten

070- 316 37 01

micaela.molin@regionvasterbotten.se

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: www.regionvasterbotten.se/pressrum/#/