Social Business Kommunikation

Västerbottnisk entreprenör tilldelas utmärkelsen ”Pionjär inom socialt företagande”

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2016 15:44 CEST

Håkan Björk tilldelades utmärkelsen ”Pionjär inom socialt företagande” vid seminariet ”Potentialen i socialt företagande” 10 maj i Umeå. Sedan 1998 har han engagerat sig i att implementera social business i Sverige, med Skottlands Community Business som förebild. Han har samtidigt utvecklat Social Impact Accounting, en redovisningsmetod för företag som vill synliggöra sin samhälleliga påverkan och sitt sociala ansvar i ett socialt bokslut.

Håkan Björk brinner för social business och arbetar målmedvetet vidare för att göra affärsmodellen känd, etablerad och spridd i Sverige.

I Västerbotten finns en standardiserad modell av social business som man kallar Gemenskapsföretag. Håkan Björk har varit drivande i att etablera företag i Västerbotten som utgör intressanta exempel på vad man kan åstadkomma med social business som affärsmodell. Jörn fick sin vårdcentral tillbaka, Storuman sin musikskola och många psykiskt sköra har tagit sig ut i arbete via GF Chansen. Det senaste exemplet är Sportassistans AB, som bidrar till idrottsföreningars utveckling.

Håkan föreläser om social business och fungerar som inspiratör och etableringsrådgivare åt dem som vill starta företag enligt principerna för denna företagsform.

Motivering

”För att enträget sedan 90-talet, arbetat för att begreppet socialt företagande ska bli känt i Norden. En inspiratör och utbildare av social business som affärsmodell för att göra samhällsnytta.

Han har hämtat idén om Gemenskapsföretag från Skottland och medverkat till att starta ett flertal företag med goda resultat samt utvecklat en modell för sociala bokslut.

Mannen som älskar goda affärer och en förebild för andra samhällsbyggare.”

Håkans tacktal

"Pionjär. Skulle gissa att det betyder något åt hållet nytänkare, föregångare, entreprenör. Ni hör själva. Det är inte dåligt. Banbrytare inom socialt företagande!

Det är det jag vill vara. En social entreprenör, entreprenör med en social avsikt inom en ny sektor. En sektor där social innovation och empati är avgörande framgångsfaktorer och affärsförmåga en nyckelkompetens.

Jag vill vara en snäll rebell, en barmhärtig entreprenör, för att citera Karl Palmås. Tack för att ni tycker att jag är det. Det är hedrande och betydelsefullt att bli ihågkommen för det jag tycker är det viktigaste.

Jag har fått tre utmärkelser för mitt arbete: Hedersomnämnande 'Årets vårdförnyare' 2002, 'Omtanke utan baktanke' 2008 och nu 'Årets pionjär inom socialt företagande' 2016.

Det känns tacksamt. Alla behöver uppskattning. Tack för att ni visar det mot mig. Det känns som att jag nu har fått tillräckligt! Det här känns skönt!"

Definition på socialt företagande

Enligt Social Business Kommunikations definition är den internationella benämningen social business och socialt företagande synonymer.

Det innebär att man bedriver ett företag med en samhällelig, social avsikt. Företaget strävar efter vinst men vinsten delas inte ut till aktieägarna utan används i sin helhet till det sociala syfte som ägarna bestämt sig för att tjäna.

Ett socialt företag redoviserar transparent sina samhälleliga resultat i ett socialt bokslut på samma trovärdiga och systematiska sätt som sitt ekonomiska.

Sociala företag i Västerbotten

Social Business Kommunikation med sin verksamhetsledare Håkan Björk kom i kontakt med Community Business i Skottland 1998. Som strategi valdes att identifiera viktiga samhällsproblem som behövde en ny lösning i Västerbotten, på samma sätt som gjordes i Skottland.

Man sökte kontakt med lokalsamhällen för att etablera företag som kunde fungera som goda exempel på modellen i Sverige. Nu finns det flera Gemenskapsföretag som fungerar framgångsrikt enligt modellen:

Jörn saknade läkare och vårdcentral. Därför startades Hälsogemenskapen i Jörn, ett vårdföretag i form av ett Gemenskapsföretag, vilket gav invånarna vården på orten tillbaka. På samma sätt kunde Kulturakademin i Storuman återuppväcka ortens musikskola. GF Chansen i Umeå har framgångsrikt arbetat med arbetsintegration genom att hjälpa psykiskt sköra och andra som står utanför arbetsmarknaden ut i arbete. Senast startades GF Sportassistans, ett Gemenskapsföretag som på ett nydanande sätt ska bistå IKSU innebandy med föreningsservice, och göra det möjligt för spelarna med de bästa förutsättningar att spela innebandy på elitnivå.

Vi är affärsrådgivarna för det goda företagandet.

Vi på Social Business Kommunikation AB jobbar med att sprida en idé om ett annat sorts företagande. Idén bygger på ett par enkla antaganden: vi tror att människor vill göra gott och vi tror att företagande är en bra metod för att åstadkomma förändring i samhället. Vi är experter på att tillämpa den här idén i praktiken, i form av social business och Gemenskapsföretag.