Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Västerdalsbanan godsrik

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 08:19 CEST

Västerdalsbanan godsrik

Klimathot och sinande olja ställer krav på en kraftfull svensk omställning. Välstånd kan inte längre bygga på billig fossil energi. Nedlagd åker behöver återtas, odlingen bli mer ekologisk och arbetsintensiv, och skogsresurserna bättre tas tillvara. Återbefolkning av avfolkningsbygder krävs. Transporterna måste till större del än nu drivas med el. Det lågtrafikerade järnvägsnätet bör rustas upp till modern standard. Västerdalsbanan och en förlängning av den till Sälen/Lindvallen med stora råvaruresurser efter linjen kan bli godsrikt.

Enligt utredningen om Västerdalsbanan går det i snitt över året två och ett halvt godståg om dagen på den. Potentialen är mycket större. Mellanskog kör idag med nästan bara lastbil. Med bättre bana skulle regionen kunna konkurrera om bioenergi till Mälardalen. Moelven planerar att återuppta sina järnvägstransporter och bygga om sina spår i Mockfjärd till kombiterminal, för gods också från andra företag. Det önskar också Fiskarheden göra med sin terminal i Rågsveden. I Malungsfors vill företaget ha järnvägsterminal för bortåt 20 godsvagnar per dag. Det fordrar återupprustning av en mil bana dit från Malung, men det är inte med i utredningen.

Ökat axeltryck och tågvikt i nivå med övriga banor skulle ge bättre konkurrenskraft mot lastbilstrafik. Med större bärighet på banan kan hastigheten ökas. Rågsvedens såg skriver att nu kan man bara lasta 8-10 paket sågade trävaror på en järnvägsvagn mot 12 på lastbil.

Om Inlandsbanan söderut från Vansbro till Kristinehamn återuppbyggs skulle det spara 15 mils väg för utfrakt med båt därifrån. Många tåg norrifrån som skulle ta vägen över Västerdalsbanan. Nedanför Vansbro finns en kross för berg med dubbla hållfastheten som makadam mot normalt. Med frakt med järnväg i stället för med lastbil ökar konkurrenskraften, och en del går då norrut över Västerdalsbanan.

Det är åtta mil som fattas att restaurera. Banan är återupprustad från Filipstad till Persberg. Enligt tågentrepenören Sverre Alvarsson i Torsby räcker det med den skog som finns på banreservatet för att rusta de första fyra milen till Oforsen till körbart skick. De sista milen till Vansbro är sämre, men där finns det möjlighet att få EU-bidrag för restaurering, när banan röjts.

Enligt honom finns det underlag för fem tåg om dagen på första delsträckan. Ett timmertåg tar 1.000 kubikmeter. Det är lika mycket som 25 fullastade timmerbilar med släp. Med hela banan upprustad blir det dubbelt så många tåg, t. ex. med krossat berg av porfyr och timmertåg från Mora till bruket i Grums. I framtiden borde Inlandsbanan avlasta riksvägs 45 från norska långtradare.

Det finns inte anledning att tro att det skulle finnas mindre underlag för gods på den 14 mil långa Västerdalsbanan inklusive den mil som återupprustningen Malung-Malungsfors ger, eller på de de fem som då återstår för en förlängning till Sälen.

Hans Sternlycke