Rabble Communications

Västermalmsgallerian första handelsplats att välja Rabble

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 10:58 CEST

Västermalmsgallerian i Stockholm är första svenska galleria som väljer att erbjuda besökare erbjudanden direkt i mobilen där besökaren befinner sig. Kampanjen är unik i sitt slag och tjänsten tillhandahålls av Rabble, Sveriges ledande app för geo-positionerade mobila erbjudanden. Genom denna kanal når vi en modern målgrupp som vi kan kommunicera med direkt i mobilen, en kommunikationskanal som 52 % av befolkningen bär med sig dagligen.

”Fördelen med kampanjen är att vi når vår målgrupp i realtid, erbjudandena kommer direkt i mobilen som vi vet att vår målgrupp ständigt bär med sig. Västermalmsgallerian ligger mitt i en knutpunkt i Stockholm och därför finns det en stor andel genomresande kunder, säger Emma Norén, marknadsansvarig och floor manager, Västermalmsgallerian.

Under 6 veckor kommer det finnas värdeerbjudanden från butiker i Västermalmsgallerian tillgängliga i Rabbles app. Resultaten av kampanjen är mätbara och kommer att ligga som grund för kommande satsningar.

”Vi har redan väldigt många annonsörer och användare i området runt Västermalmsgallerian”, säger Simon Wallén, grundare av Rabble. ”Att nu satsa på en hel galleria och knyta alla butiker till konceptet är helt unikt. Vi har stora förhoppningar på satsningen och tror att dylika kampanjer kommer att bli allt vanligare i Sverige, eftersom både konsumenter och medverkande butiker gynnas av det samlade greppet.”

Rabble är Sveriges ledande app för geo-postionerade mobila erbjudanden. Idag använder nästan en halv miljon svenskar Rabbles app och drygt 500 företag i hela Sverige är anslutna.


För mer information besök rabble.se eller ladda ner appen på iTunes Store, Google Play eller Windows Marketplace.

Följ kampanjen på vastermalmsgallerian.se och facebook.se/vastermalmsgallerian

Simon Wallén
070-476 45 89
simon@rabble.se

Rabble Comunications AB
Holländargatan 20
111 60 Stockholm
08-410 040 42

-----

Emma Norén
072-236 57 16
emma.noren@amf.se

AMF Fastigheter
Klara Södra Kyrkogata 18
111 38 Stockholm
08-696 31 00