Kulturrådet

​Västernorrland får drygt fem statliga miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2016 13:08 CEST

Alla sju kommuner och tre friskolor i Västernorrlands län har fått Skapande skola-medel för nästa läsår. Drygt 5,1 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. Nästan 24 000 elever beräknas få del av insatserna.

De senaste åren har många skolor tagit emot nyanlända barn. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att integrera de nyanlända barnen i skolan och samhället.

– Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och integration, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Som största kommun i länet får Sundsvall mest pengar, 1,9 miljoner kronor. De ska bland annat användas för språkstärkande projekt för grupper med nyanlända elever som syftar till integrering och en möjlighet att få berätta sin egen historia. I övrigt har kommunen fokusgrupper med elever som önskar och påverkar innehållet i Skapande skola-insatserna. Författare, teatergrupper och filmpedagoger är exempel på professionella kulturaktörer som man planerar att arbeta med.

Kramfors kommun får 259 000 kronor. Högstadieeleverna ska få jobba med film; lära sig animera, göra egna kortfilmer, skriva manus, bygga scenografi, lära sig filmens dramaturgi, filmkritik, träffa en serietecknare med mera. Eleverna i Nordingråskolan, Ullångerskolan och Högakustenskolan kommer att få se en teater/cirkusföreställning och själva få jobba med cirkus och teater.

Särskolans elever kommer att tillsammans med musikhandledare och professionella musiker att arbeta fram en musik- och dansföreställning, samt även göra musikvideo.

Timrå kommun får 560 000 kronor. Under åren 2016-2017 kommer Timrå att vara Musik Västernorrlands och Nordiska Kammarorkesterns vänkommun. Men man planerar även för många andra kulturformer som eleverna ska få ta del av, och som är i linje med kommunens grundtanke om inkludering av alla elever.

– Som tidigare år har Kulturrådet tagit hänsyn till att orter i glesbygden har stora kostnader för att kunna ta del av professionell kultur, säger Tua Stenström, Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar 170 miljoner kronor till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 879 000 elever, en ökning med cirka 54 000 elever jämfört med förra året. Konkurrensen om bidragsmedlen blir därmed allt hårdare.

Se hela fördelningen här.

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Telefon: 08 519 264 51

Sundsvall
Kulturskolechef Arne Almroth
Telefon: 072 146 76 36
arne.almroth@sundsvall.se

Kramfors
Chefen för kulturenheten Ninni Mellander
Telefon: 0612 80 252, 070 348 02 52
ninni.mellander@kramfors.se

Timrå
Rektor och ansvarig för Skapande skola: Fredrik Hammarström
Telefon: 073 274 13 26
fredrik.hammarstrom@timra.se