Winnet Västernorrland

Västernorrland saknar mål och driv mot verklig utveckling av näringslivet

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2013 18:57 CET

Winnet Västernorrland har under hösten 2012 låtit docent
Yvonne von Friedrichs vid Mittuniversitetets företagsekonomiska institution
analysera projekt genomförda inom strukturfondsprogrammet för Mellersta
Norrland ur ett jämställdhetsperspektiv. Rapporten med titeln ”Den svåra
styrningen mot ett jämställt företagande i Västernorrland” är nu klar, en
sammanfattning bifogas.

Strukturfonderna har bland annat till syfte att utveckla
företagande och entreprenörskap och att förändra näringslivsstrukturer i
regionen. Von Friedrichs analys visar att projekten i Mellersta Norrland i
huvudsak befäster rådande strukturer. Vidare att projekt med uttalade
jämställdhetsmål och –ambitioner lyckas bättre i att skapa nya företag. Det
finns åtskilligt att lära inför den kommande programperioden 2014-2020. Allt
ifrån tydlighet i måldokumenten som styr hur resurserna fördelas, via
handläggningen hos myndigheterna till hur projekten planeras och genomförs samt
slutligen att rapporteringen går till så att det går att följa upp resultaten.

Den korta analysen:

- I projekt med jämställdhetsmål startas fler företag

- Insatsen per startat företag är lägre i dessa projekt

- projekt med jämställdhetsmål får mindre andel av resurserna än andra projekt

= mer resultat för mindre pengar!

Läs hela analysen här: http://www.vasternorrland.winnet.se/web/page.aspx?refid=203

Frågor kring analysen besvaras av

Annika Fälldin, ordförande för Winnet Sverige, 070-267 67 47, annika.falldin@telia.com

Yvonne von Friedrichs, docent och forskare vid företagsekonomiska institutionen, Mittuniversitetet, 070-377 54 19, yvonne.vonfriedrichs@miun.se


Regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt