Finansinspektionen

Västernorrlandsfonden får varning och straffavgift

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 10:18 CEST

Västernorrlandsfonden AB har haft stora brister i sin interna styrning och kontroll och hos ledning och styrelse. Bristerna är allvarliga och är skäl att återkalla tillståndet. Men eftersom bolaget valt att överlåta fonderna och avveckla verksamheten delar Finansinspektionen ut en varning och en straffavgift på 400 000 kronor.

Västernorrlandsfonden AB har under lång tid haft stora brister i sin interna styrning och kontroll. Fondbolaget har saknat fungerande interna kontrollfunktioner som riskhantering, regelefterlevnad och internrevision.

Fondbolagets ledning och styrelse har samtidigt haft dålig kunskap och insikt om gällande regelverk. Dessutom har bolaget under lång tid brutit mot delar av fondlagstiftningen när fondernas medel placerats.

Sammantaget är bristerna i verksamheten så allvarliga att FI anser att bolaget förlorat rätten att bedriva fondförvaltning. Men eftersom bolaget valt att överlåta fonderna och avveckla verksamheten har FI beslutat att stanna vid en varning och en straffavgift.

Västernorrlandsfonden AB förvaltar två fonder, Västernorrlandsfonden och Västernorrlandsfonden Likviditet. Dessa ska överlåtas till Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Det innebär att förvaltningen av fonderna kan fortsätta utan avbrott och att andelsägarna inte påverkas.

Överlåtelsen sker den 20 november 2010 och har godkänts av FI.

Läs mer på www.fi.se

Jonatan Holst
Tf presschef
Tel 08-787 82 90
Mob 070-221 23 48