WebCoast

Västkustens största knytkonferens WebCoast tackar för sig

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2015 08:02 CET

I fem år har knytkonferensen WebCoast arrangerats på Lindholmen Science Park i Göteborg. Mellan 200 till 250 deltagare från hela Sverige har delat kunskap om kommunikation på internet under en helg i mars. Idag på femårsdagen efter den tweet som startade WebCoast tackar projektgruppen alla medverkande och berättar att de stänger för fler knytkonferenser.

Under fem år har knytkonferensen WebCoast varit ett givet inslag för många webbintresserade, såväl användare som utvecklare, i Sverige. Under en helg i mars har mellan 200 till 250 deltagare från hela landet samlats på Lindholmen Science Park i Göteborg för att prata om allt som har med kommunikation på internet att göra.

Nu vill WebCoasts arrangörer tacka alla som medverkat till fem lyckade konferenser, deltagare, sponsorer och partners.

WebCoast har genomgående varit en deltagardriven konferens.

Formen under helgen har varit knytkonferens vilket innebär att det är deltagarna själva som sätter agendan och tillsammans bygger konferensens innehåll.

I Facebookgruppen Vi på WebCoast håller deltagarna fram att WebCoast har varit ett givet inslag i kalendern med värden som att få inspiration, vara en del av en gemenskap, lära sig mer om trender och nya såväl som bekanta ämnen, knyta kontakter och lära sig hålla egna workshops.

- Idag den 3 november för fem år sedan twittrade jag ut ett förslag om att göra ett västkustskt webbevent. Intresset var stort! Sedan gick det bara någon dag tills ett gäng intresserade personer samlades i Göteborg, vi startade en ekonomisk förening, körde igång och resten är historia, säger projektledaren Maria Gustafsson.

Under WebCoast har det filmats, bloggats och poddats massor som är av fortsatt värde för internetintresserade. Länkar till detta material kommer att finnas tillgängligt på webcoast.se under minst 10 år framåt.

WebCoast har arrangerats med ideella krafter i en projektgrupp genom en ekonomisk förening. Finansieringen för konferensen har fördelats mellan intäkter från försäljning av biljetter och sponsorpaket. Den ekonomiska föreningen har god likviditet och kommer även den att läggas ned.

Vi som har gjort WebCoast tackar för oss och ser fram till nya mötesplatser för att fortsätta konversationen kring internet och digitalisering. 

WebCoast är en knytkonferens på temat "Kommunikation på internet" och drivs av Westcoast Web Network ekonomisk förening, engagerade människor som skapat den konferens de saknade i Västsverige. Mellan 2011 till 2015 arrangerades konferensen fem gånger på Lindholmen Science Park i Göteborg.