Kulturrådet

​Västmanland får 3,7 miljoner till kultur i skolan

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2016 14:28 CEST

Kulturrådet har beslutat om Skapande skola-bidrag. Nio kommuner i Västmanlands län har fått pengar från Kulturrådet för nästa läsår. Drygt 3,7 miljoner kronor går till olika kulturprojekt för elever i förskoleklass och grundskola. 18 600 elever beräknas få del av insatserna.

De senaste åren har många skolor tagit emot nyanlända barn. Kulturrådet har valt att prioritera kulturinsatser som syftar till att integrera de barnen i skolan och samhället.

– Många kommuner har reflekterat över identitet, språk och integration, och hur man genom kulturinsatser kan mötas, lära och förstå varandras likheter och olikheter, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet.

Västerås stad får den största bidragssumman i länet, 1,8 miljoner kronor. Pengarna kompletterar de kulturupplevelser för eleverna som staden själv står för med skapande verksamhet inom olika konstformer.

Hallstahammar satsar på dans i skolorna de närmaste tre åren. För detta får de 334 000 kronor.

Arboga kommun får 305 000 kronor i Skapande skola-bidrag. De vill ge eleverna möjlighet att använda olika uttrycksformer som berättande, skrivande, dans, bild och musik. Särskilt för de nyanlända eleverna är det viktigt med aktiviteter utan krav på talat språk.

Kulturrådet fördelar 170 miljoner kronor till drygt 400 skolhuvudmän över hela landet. Ansökningarna omfattar i år 879 000 elever, en ökning med cirka 54 000 elever jämfört med förra året. Konkurrensen om pengarna blir därmed allt hårdare.

Se hela fördelningen här.

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare för Skapande skola på Kulturrådet
Telefon: 08 519 264 51

Västerås
Strateg Tord Karlsson
Telefon: 021 39 84 01
tord.karlsson@vasteras.se

Hallstahammar
Biträdande rektor Christer Andersson
Telefon: 0220 242 54, 070 169 45 96
christer.andersson@hallstahammar.se

Arboga
Rektor Elionor Pettersson
Telefon: 073 765 72 49
elionor.pettersson@arboga.se