Granskningsnämnden för radio och TV

Västnytt osakligt om ABF Sjuhärad

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2003 10:15 CET

Granskningsnämnden har fällt ett inslag om ABF Sjuhärad i Västnytt för brott mot kravet på saklighet. Västnytt sände under våren och sommaren 2003 en serie granskande reportage om ABF Sjuhärad. I inslagen den 24 april uppgavs att ABF genom en tidigare ombudsman hade fakturerat LO-distriktet i Tranemo 100 000 kronor för en kompetensutbildning som aldrig ägde rum.

Granskningsnämnden ansåg att Sveriges Television inte hade visat tillräcklig grund för påståendet att ABF:s fakturor till LO-distriktet var oriktiga. Inslagen stred därför mot kravet på
saklighet.

Granskningsnämnden förelade Sveriges Television att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

BAKGRUND
Kravet på saklighet i SVT:s sändningstillstånd innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen skall vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, t.ex. genom att väsentliga uppgifter utelämnas.

Handläggare: Eva Tetzell, telefon 08-606 79 80
Beslutet kan beställas på telefon 08-606 79 72 eller hämtas på www.grn.se