Västra Götalandsregionen

Västra Götaland främjar ekologisk och regional mat

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 08:44 CET

Västra Götalandsregionens arbetar för att vara ledande på hållbar livsmedelsproduktion. Västra Götalandsregionens miljönämnd har beslutat om stöd till tre olika satsningar för att stärka Västra Götaland som en av landets viktigaste matregioner.

Från land till stad
Bolaget Innerstaden Göteborg ska stärka innerstaden som en mötes- och handelsplats. Nu ska man med stöd av Västra Götalandsregionen satsa aktivt på att öka intresset för närproducerade och ekologiska produkter i både saluhallar, torg, butiker och matställen. Företagen ska få bättre kunskaper om miljömervärdena, och kunderna ska lockas med hög kvalitet och ett brett utbud på maten. Det ska ge nya försäljnings- och tillväxtmöjligheter för livsmedelsproducenterna i Västra Götaland.

Under projektets gång kommer Innerstaden Göteborg att i samarbete med sina företag ordna en mängd aktiviteter kring mat i bland annat Saluhallen och på Kungstorget. Projektet ska vara en förebild för satsningar på ekologiskt och närproducerat i andra stadskärnor i Västra Götaland.

Maten och miljön på Gunnebo Slott och trädgårdar
Gunnebo Slott och trädgårdar ska med Västra Götalandsregionens stöd satsa vidare på att vara ett skyltfönster för lokala och ekologiska producenter. Besökarna ska bli inspirerade och lära känna den regionala matkulturen i den historiska miljön från 1700-talet. Gunnebo kommer att ordna matmarknader och fungera som en mötesplats för dem som arbetar med lokal och ekologisk mat i Västra Götaland.

Resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling
Dessutom beslutade miljönämnden, liksom regionutvecklingsnämnden, om stöd till Resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling i Västra Götaland. Detta centrum ska genom en mängd insatser öka lönsamheten och sysselsättningen inom olika produktområden för lokal och regional mat. Matkulturen ska vara en viktigt del av marknadsföringen av Västra Götaland som turistmål.

Västra Götaland i spetsen för hållbar livsmedelsproduktion Regionutvecklingsnämndens pressmeddelande
http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage____4804.aspx

Insatsområde livsmedel
http://www.vgregion.se/vgrtemplates/Page____12335.aspxKontaktperson: Berit Mattsson, 033-17 48 22 eller 0703-86 43 00