Västra Götalandsregionen

Västra Götaland i spetsen för hållbar livsmedelsproduktion

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 14:29 CET

Västra Götaland är en av landets ledande livsmedelsregioner och det finns många mindre organisationer som arbetar var för sig inom området. ”Resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling i Västra Götaland” är ett initiativ från länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen och kommer att drivas av Livsmedel i Väst. Centret skall verka som en paraplyorganisation för regional samordning av frågor om lokal produktion och livsmedelsförädlig. Centret ska också stötta och utveckla småskalig livsmedelsförädling i Västra Götaland för att öka effektiviteten, lönsamheten och sysselsättningen inom området lokal och regional mat. Regionens matkultur och specialiteter ska vara en viktig del av marknadsföringen av Västra Götaland som ett turistmål, bland annat genom konceptet Västsvensk Mersmak.

Resurscentrumet kommer att ta fram strategier för att utveckla näringen och stödja producenterna, som bland annat ska få information, utbildningar och möjlighet till mentorskap. Centret ska också hålla branschvisa rådslag med företagen inom kött och chark, frukt och grönt, bagerier och andra produktområden. Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd och miljönämnd fattade vid sina sammanträden på fredagen beslut om att främja projektet med vardera drygt 1.3 mkr. Det regionala resurscentrumet är en satsning med en total budget på ca 8.5 mkr på tre år.
Kontaktperson: Kent Johansson (c) ordf. regionutvecklingsnämnden 0705-370340, Åke Lindén chef näringslivsenheten 0703-751924, Per Olov Blom (c) ordf. miljönämnden 0708-946891, Berit Mattsson miljöhandläggare 0703-864300