Rikspolisstyrelsen

Västra Götaland: Justitieministern inviger satsningen på områdespoliser

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 09:10 CET

Polisen ska arbeta nära medborgarna i områden där förtroendet för polisen och andra myndigheter många gånger har varit lågt. Genom satsningen på områdespoliser på fem platser i Göteborg ska förtroendet och tilliten öka. I dag invigs konceptet av Beatrice Ask.

Områdespolisverksamhet ska vara grunden i Polisens förtroendeskapande och brottsförebyggande arbete. Det förändrade arbetssättet, som innebär att ett antal poliser placeras och verkar nära medborgarna i en stadsdel eller ett begränsat område, grundas på såväl myndighetens omvärldsanalys som projektet Tillit.
Med detta som bakgrund startar Polismyndighetens i Västra Götaland områdespolisverksamhet i Storgöteborg. Backa, Biskopsgården, Hjällbo/Hammarkullen, Bergsjön och Frölunda får i dag sina första nya områdespoliser. Satsningen, som är långsiktig, innebär att 30 poliser arbetar tillsammans med kommunala aktörer, föreningar, näringsliv och organisationer för och med medborgarna i berörda stadsdelar. Målet är att främja trygghet, förebygga brott och vara tydligt gränssättande i syfte att förhindra nyrekrytering till kriminalitet. Justitieministern Beatrice Ask kommer till Frölunda torg för att inviga satsningen på områdespolisverksamhet i Frölunda. Klockan 14.00 finns hon tillsammans med polismyndighetens ledning på plats på nya delen av torget, utanför Gina Tricot, för att tala med de poliser som ska verka i Frölunda och för att berätta för media och allmänheten om sin syn på konceptet. När? Tisdag 15 december klockan 14.00

Var?
Frölunda torg, nya delen, utanför butiken Gina Tricot
Vilka? Justitieministern Beatrice Ask, länspolismästare Ingemar Johansson, chefen för polisområde Storgöteborg Lars Klevensparr, områdespoliserna i Frölunda samt representanter för stadsdelsförvaltningen.
Välkomna!

Skickat av
Malin Sahlström
Informationsenheten
Polismyndigheten i Västra Götaland
Box 429
401 26 GÖTEBORG
Besöksadress: Ernst Fontells plats   Telefon: 031-739 22 00
Fax: 031-15 03 90
www.polisen.se/vastra_gotaland
informationsenheten.vastragotaland@polisen.se