Rikspolisstyrelsen

Västra Götaland: Sakupplysning med anledning av den pågående löneförhandlingen

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2003 08:00 CEST

Vid Polismyndigheten i Västra Götaland pågår löneförhandlingar med stöd av det centrala avtalet RALS 2002--2004. Polismyndigheten lämnar följande sakupplysningar i anslutning till förhandlingarna.


Polismyndigheten har lämnat ett bud till OFR (Polisförbundet och Statstjänstemannaförbundet inom TCO gemensamt). Budet omfattar löneökningar om 7.8 % vilket är 1.5 % över det garanterade löneökningsutrymmet. Budet är kopplat till att nya och verksamhetsanpassade tjänstgöringslistor införs för alla poliser vid Polismyndigheten i Västra Götaland. Budet innebär också ytterligare ett revisionstillfälle per den 1 september 2004.
Polismyndigheten i Västra Götaland har redan betalat ut sammanlagt 34 miljoner kronor på grund av ett nytt arbetstidsavtal inom lönerörelsen RALS/Polis 1998--2001. Samtliga polismän har fått en månadslönehöjning om 800 kronor och motprestationen är bl a att arbetstagarna skall bidra till att polisens arbetstider ändras i syfte att få ut fler polismän på s k frekvent tid.

Det är väl känt att Polismyndigheten i Västra Götaland knappast är en föregångare när det gäller verksamhetsanpassade arbetstider. En verksamhetsanpassning av arbetstiderna har nu genomförts bl a i Borås och Skövde och inom delar av länsordningspolisen och länskriminalpolisen. Inom polisområde 1 och kanske i synnerhet i de centrala delarna Göteborg finns emellertid ett motstånd mot en ökad verksamhetsanpassning av arbetstiderna. Ett arbete pågår men är ännu inte avslutat vilket är en förutsättning för arbetsgivarens bud på 7.8 % i löneökning.

Den garanterade ingångslönen för en nyutbildad och klar polis är idag 19.000 kronor/månad. Vid Polismyndigheten i Västra Götaland höjs denna lön normalt efter sex år till 22.500 kronor/månad. Arbetsledande funktioner med titeln inspektör tjänar mellan 24.600--26.600 kronor/månad. Kommissarierna tjänar mellan 27.600--33.000 kronor/månad. Beloppen avser löneläget före den nu pågående löneförhandlingen.

Ersättning för bl a obekväm arbetstid och övertid ingår inte i beloppen.

Poliserna vid Polismyndigheten i Västra Götaland har per den 1 april 2002 en genomsnittslön om 23.948 kronor per månad. Polismyndighetens bud inom nu pågående löneförhandling innebär således en höjning av den genomsnittliga månadslönen med 1.867 kronor/månad.

Poliserna i Sverige har under 1990-talet haft en god löneutveckling. Enligt den partsgemensamma lönestatistiken som Statens Arbetsgivarverk ger ut har lönerna för Sveriges poliser under perioden 1995--2001 ökat med 36.7 %. På den statliga arbetsmarknaden är detta en mycket god löneutveckling då motsvarande siffra för den civila statsförvaltningen under samma tid uppgick till 29.1 %.

Frågor besvaras av förhandlingschefen Tommy Johansson, telefon 031-739 3499 och informationschefen Bengt Staaf 031-739 20 10.