Västra Götalandsregionen

Västra Götalandregionen ställer sig positiv till konsthus i Vara

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 11:05 CET

Nu finns ett nytt pressmeddelande från Västra Götalandsregionen att hämta på denna länk:

http://nyheter.vgregion.se/press_plugin/press_templates/PressMessage.aspx?id=21671

Utgivet: 2/24/2010 9:13:26 AM

Sammanfattning: Västra Götalandregionen ställer sig positiv till konsthus i Vara

Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslutade igår att ställa sig positiv till den fortsatta planeringen av ett nytt konsthus i Vara. Huset kan ge konsten en ny viktig arena utanför storstaden men frågan om ansvar och finansiering behöver belysas y

Med vänlig hälsning
Kultursekretariatet